Podręcznik recenzenta Cadel Alessia

Cadel Alessia to jeden z najpopularniejszych podręczników recenzentów wydanych w ostatnich latach. Książka składa się z trzech części i zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia i przeprowadzania recenzji. Pierwsza część książki zawiera wyjaśnienie podstawowych zasad i koncepcji recenzji oraz omówienie kwestii związanych z pisaniem recenzji. W drugiej części podręcznika Alessia skupia się na konkretnych technikach i technologiach recenzji. Ostatnia część podręcznika skupia się na przeprowadzaniu recenzji w środowisku cyfrowym. Podręcznik jest uważany za jedno z najbardziej wszechstronnych i kompleksowych źródeł informacji dotyczących recenzji.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik recenzenta Cadel Alessia

ZOBACZ FRAGMENT PUBLIKACJI>>

Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem do fizyki dla klasy 1 do zakresu rozszerzonego.

Adresowany jest przede wszystkim do uczniów, którzy zdają egzamin maturalny z fizyki i planują kontynuować naukę na uczelniach technicznych.

Każdy dział zbioru rozpoczynają rozwiązane przykłady, stanowiące wzorzec poprawnego rozwiązania typowych problemów – analiza rozwiązań pomoże uczniowi poradzić sobie z problemami trudniejszymi. W każdym rozdziale są zadania otwarte uporządkowane według wzrastającego stopnia trudności. Na końcu zbioru są zamieszczone odpowiedzi do zadań.

Zadania odwołujące się do sytuacji rzeczywistych pobudzą uczniów do myślenia, stawiania pytań i radzenia sobie z trudniejszymi problemami – zarówno sprawdzą wiedzę i umiejętności, jak i rozwiną zainteresowania.

Zbiór zadań do klasy 1 obejmuje następujące działy szkolnej fizyki:

 • Opis ruchu postępowego
 • Siła jako przyczyna zmian ruchu
 • Praca, moc, energia mechaniczna
 • Zjawiska hydrostatyczne

Rok wydania:2019

Liczba stron:144Typ publikacji:zadaniaNośnik:książkaNr wydania:IWydawnictwo:WSiPSymbol:176204EAN-13:9788302180958ISBN:

Paczka

Waga0. 21 kg

ZOBACZ FRAGMENT PUBLIKACJI>>

Podręcznik do klasy 1 obejmuje cztery działy tematyczne:

 • Kinematyka
 • Dynamika
 • Energia i jej przemiany
 • Grawitacja i astronomia

Każdy z czterech działów składa się z rozdziałów. W każdym rozdziale znajdziemy następujące elementy:

 • spis zagadnień, które będą omawiane w danym temacie,
 • Przypomnij sobie – informacja o zagadnieniach, które uczeń powinien przypomnieć przed lekcją,
 • tekst główny rozdziału,
 • doświadczenia,
 • przykłady,
 • wyróżnione definicje i wzory,
 • treści Wiedzieć więcej – ciekawostki poszerzające wiedzę ucznia,
 • w każdym dziale dwustronna infografika, która w interesujący sposób pokazuje zastosowanie fizyki w życiu codziennym,
 • podsumowanie rozdziału,
 • pytania i zadania.
 • Na końcu każdego działu znajduje się Powtórzenie działu podzielone na część teoretyczną i część zadaniową. W podręczniku zamieszczono również Scenariusze doświadczeń, które uczniowie będą mogli samodzielnie wykonać w domu lub na lekcji, oraz Teksty popularnonaukowe do analizy i pytania do nich.

  Rok wydania:2019

  Typ publikacji:zadaniaNośnik:książkaNr wydania:IWydawnictwo:WSiPSymbol:176202EAN-13:9788302180941ISBN:

  Paczka

  Waga0. 288 kg

  Aby wprowadzić informacje o recenzentach w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, wejdź w szczegóły danego postępowania i przejdź do zakładki „Recenzenci”.

  Jeżeli ta zakładka nie została uzupełniona wcześniej, to zaraz po rejestracji postępowania ma ona kolor czerwony. Ponadto zobaczysz komunikat informujący o konieczności uzupełnienia danych. Wynika to z nowego podejścia do rejestracji danych w POL-onie (zastosowanego również w module Osoby ubiegające się o stopień doktora). Zgodnie z tym podejściem, do zarejestrowania postępowania wystarczy podać minimalny zakres danych. Następnie zarejestrowany dokument jest weryfikowany pod kątem poprawności i kompletności danych. W razie potrzeby system wyświetla komunikat o niepoprawnym i/lub niekompletnym dokumencie (tzw. walidacja miękka). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Aby dokument był poprawny, wymagane jest dodanie trzech recenzentów.

  Przez pojęcie „dokument” rozumiemy rekord dotyczący danego postępowania wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w nim danymi (również danymi historycznymi).

  Podstawa prawna:

  art. 190 ust. 2. ustawy 2. 0. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci Łukasiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.

  Kliknij w przycisk „Dodaj recenzenta”. Otworzy się formatka, którą należy wypełnić. Pola wymagane są oznaczone gwiazdką.

  Jeżeli recenzent jest zatrudniony w instytucji figurującej w POL-onie (czyli w szczególności w uczelni publicznej lub niepublicznej, w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz), skorzystaj z wyszukiwarki instytucji. Zacznij wpisywać jej nazwę, a następnie kliknij we właściwą instytucję z podpowiedzi systemu. Zatwierdź przyciskiem „Wybierz”. Formularz z danymi instytucji zatrudniającej uzupełni się automatycznie. Jeżeli recenzent jest zatrudniony w podmiocie, który nie jest zarejestrowany w POL-onie (np. uczelni zagranicznej, przedsiębiorstwie), wypełnij informacje o nim ręcznie.

  Zgodnie ze stanowiskiem MEiN, jeżeli recenzent jest emerytem, w polu „Podmiot zatrudniający” można wpisać np. „nie dotyczy”.

  Na koniec kliknij w przycisk „Zapisz”. Dane identyfikacyjne i dane o miejscu zatrudnienia recenzenta zostaną zapisane.

  Możesz je edytować za pomocą przycisku „Koryguj”. Możesz usunąć recenzenta.

  Przewiń ekran w dół i kliknij w przycisk „Dodaj recenzję”. W formatce, która się otworzy, kliknij w przycisk „Wybierz” i dołącz plik z treścią recenzji.

  Termin wprowadzania recenzji do POL-onu został uregulowany w art. 188 ust. 1 i 3 ustawy 2. 0 (zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa, jest to wyjątek od zasady z § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. POL-on)

  Art. 188 ustawy 2. 0
  1. Podmiot doktoryzujący, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.
  2. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.
  3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1 [systemie POL-on].

  Możliwe jest dodanie pliku w następujących formatach:. txt,. rtf,. pdf,. xps,. odt,. ods,. odp,. doc,. xls,. ppt,. docx,. xlsx,. pptx,. csv.

  Recenzja musi być zawarta w jednym pliku.

  Dodawany plik może mieć maksymalnie 5 MB.

  Podaj nazwę dokumentu. Powinna być ona jednoznaczna i precyzyjna.

  Podaj datę opracowania recenzji.

  Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz6-4. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz6-4-1024x582. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz6-4-300x171. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz6-4-768x437. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz6-4-1536x873. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz7-4. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz7-4-1024x582. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz7-4-300x171. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz7-4-768x437. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz7-4-1536x873. png 1995w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/>

  Możesz pobrać zapisaną recenzję za pomocą przycisku pobierania.

  Danych recenzji nie można edytować. Jeśli został dodany niewłaściwy plik, jest błąd w nazwie dokumentu albo w dacie, usuń recenzję i dodaj ją jeszcze raz.

  Kliknięcie w przycisk „Usuń recenzję” powoduje usunięcie całego rekordu, a więc nie tylko pliku, ale i informacji o nim. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz8-4. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz8-4-1024x582. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz8-4-300x171. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz8-4-768x437. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz8-4-1536x873. png 1995w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/>

  Aby dodać kolejnego recenzenta i recenzję wróć do listy recenzentów i ponownie skorzystaj z przycisku „Dodaj recenzenta”.

  Łącznie musisz dodać trzech recenzentów wraz z ich recenzjami. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz3-11. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz3-11-1024x582. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz3-11-300x171. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz3-11-768x437. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/10/Obraz3-11-1536x874. png 1994w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/>

  Aby wejść w szczegóły dotyczące recenzenta i recenzji lub pobrać recenzję, kliknij w nazwisko recenzenta na liście.

  Kiedy dodasz trzech recenzentów i poprawnie uzupełnisz ich dane oraz dodasz recenzje, tytuł zakładki „Recenzenci” zmieni kolor z czerwonego na czarny. Oznacza to poprawność i kompletność danych w tej zakładce. Przycisk „Dodaj recenzenta” się wyszarzy i stanie się nieaktywny.

  Podręcznik recenzenta Cadel Alessia

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik recenzenta Cadel Alessia

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik recenzenta Cadel Alessia