Instrukcja programowania Aeg Vl 5530 S

Instrukcja programowania Aeg VL 5530 S to kompleksowy podręcznik programowania dla urządzenia Aeg VL 5530 S. Przewodnik ten zawiera informacje na temat tego, jak programować i konfigurować urządzenie, jakie polecenia mogą być wykonane oraz jakie czynności są wymagane do wykonania danego polecenia. Przewodnik zawiera także instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas używania urządzenia. Instrukcja programowania jest ważna, aby zagwarantować bezpieczną i skuteczną pracę urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja programowania Aeg Vl 5530 S

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

 • Wentylator AEG VL 5530 S

Niedostępny

Powiadom mnie gdy produkt będzie dostępny

 • Opis i specyfikacja
 • Opinie

  Techniczne

 • Rodzaj produktu

  Wentylator

 • Rodzaj wentylatora

  Stojący

 • Rodzaj zasilania

  Sieciowe

 • Moc [W]

  50

 • Konstrukcja

  Emaliowana osłona Możliwość demontażu osłony Podstawa krzyżowa

 • Inne

  Waga [kg]: 2. 75 2-stopniowa regulacja nawiewu

  Funkcje

 • Sterowanie

  Elektroniczne Pilot

 • Ilość prędkości

  3

 • Regulacja kąta nachylenia

  TAK

 • Oscylacja

  TAK

 • Dodatkowe funkcje

  Minutnik [h]: 7. 5

  Fizyczne

 • Średnica [cm]

  40

 • Ilość śmigieł

  3

 • Regulacja wysokości

  TAK

  Ogólne

 • Kolor

  Czarny

 • Okres gwarancji

  24 miesiące

 • Miejsce realizacji

  Autoryzowany serwis producenta

 • Szczegółowe warunki gwarancji

  Na stronie producenta/importera

Kupiłeś ten produkt?Oceń go!

Średnia ocen: 4. 88

Opinie potwierdzone zakupem (5)

Kupiłeś ten produkt? Oceń go!

Średnia ocen: 4. 88

Niedostępny

Powiadom mnie gdy produkt będzie dostępny

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,

że korzystanie z niego sprawi Państwu przyjemność.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są

specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-

wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na

potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub

innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie

przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą

gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-

nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie

innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

Specjalne wskazówki związane

z bezpieczną obsługą tego urządzenia

• Proszę nie wkładać za kratkę ochronną palców ani innych przed-

miotów!

• Ostrożnie z długimi włosami: pęd powietrza może je wessać!

• Proszę włączać urządzenie tylko przy zamkniętej kratce ochron-

nej!

• Jeśli konieczne jest zdjęcie osłony wentylatora, najpierw należy

wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda.

• Proszę wybrać odpowiednią podkładkę, aby urządzenie pod-

czas pracy nie mogło się przewrócić!

VL5668S_IM_new_ab PO 7398

• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego

celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie

to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działal-

ności gospodarczej.

• Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę

trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego

promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypad-

ku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych

krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi

dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę

natychmiast wyciągnąć wtyczkę.

• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie

Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczysz-

czenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę

zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka

(należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).

• Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez

nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządze-

nie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową

z gniazda.

• Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel

sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy

przestać korzystać z urządzenia.

• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.

• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-

nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,

kartony, styropian itp. ).

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Język polski

35

16. 11. 17

16. 17

Instrukcja programowania Aeg Vl 5530 S

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja programowania Aeg Vl 5530 S

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja programowania Aeg Vl 5530 S