Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa 3m Peltor Alert M2rx7p3e2 01

Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa 3M Peltor Alert M2RX7P3E2 01 zapewniają użytkownikom bezpieczne i wygodne użytkowanie słuchawek ochronnych Peltor Alert. Instrukcja zawiera informacje na temat tego, jak należy bezpiecznie używać tej słuchawki, w tym wskazówki dotyczące właściwego doboru, montażu, użytkowania i konserwacji. Słuchawka ochronna Peltor Alert M2RX7P3E2 01 została zaprojektowana do ochrony słuchu i chroni przed poziomami dźwięku powyżej 85 dB (A). Przed rozpoczęciem użytkowania słuchawek, należy zapoznać się z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa 3m Peltor Alert M2rx7p3e2 01

Zobacz poniższy poradnik dla 3M Peltor Alert M2RX7P3E2-01. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące 3M Peltor Alert M2RX7P3E2-01, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji 3M Peltor Alert M2RX7P3E2-01. Upewnij się, że opisujesz trudności z 3M Peltor Alert M2RX7P3E2-01 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o 3M Peltor Alert M2RX7P3E2-01

Strona: 1

41PL3M™ PELTOR™ AlertOchronnik słuchu z wbudowanym odbiornikiem radiowym FM, funkcją dostosowywania do poziomu natężenia hałasu orazmożliwością podłączenia sprzętu zewnętrznego.Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.1. ELEMENTY WYPOSAŻENIA pałąk (Rysunek A na okładce)(A:1) Pałąk(A:2) Wykończenie pałąka (folia PVC)(A:3) Sprężyna dociskowa (stal nierdzewna)(A:4) Dwupunktowe zapięcie (acetal)(A:5) Poduszka nauszna (folia PVC i pianka poliuretanowa)(A:6) Poduszka tłumiąca (pianka poliuretanowa)(A:7) Czasza(A:8) Mikrofon wyposażony w funkcję dostosowywania do poziomu natężenia hałasu dla dźwięku przestrzennego(A:9) Regulacja głośności radioodbiornika(A:10) Regulacja wyszukiwania kanałów radiowych(A:11) Regulacja funkcji dostosowywania do poziomu natężenia hałasu(A:12) Antena(A:13) Zewnętrzne wejście audio (wtyczka jack stereo 3, 5 mm)(A:14) Pokrywa baterii1. ELEMENTY WYPOSAŻENIA mocowanie do kasku (Rysunek B na okładce)(B:1) Ramię podtrzymujące czaszę (stal nierdzewna)2. MONTAŻ I REGULACJAUwaga! Zaczesz włosy dookoła uszu, aby poduszki nauszne (A:5) szczelnie przylegały do głowy.Oprawki okularów powinny być jak najwęższe i powinny dokładnie przylegać do głowy, aby zminimalizować ryzykoprzedostania się hałasu.Pałąk:(C:1) Rozsuń czasze nauszników (A:7). Odchyl górną część zestawu nagłownego na zewnątrz, aby upewnić się, żedruciane prowadnice są odciągnięte od sprężyn dociskowych pałąka (A:3).(C:2) Dostosuj wysokość nauszników przesuwając je w dół lub w górę, jednocześnie przytrzymując pałąk.(C:3) Pałąk powinien przebiegać w poprzek czubka głowy.Mocowanie do kasku:(D:1) Wsuń mocowanie w odpowiednie gniazdo w kasku i zatrzaśnij je. Aby ustawić urządzenie z pozycji wentylacyjnej dopozycji roboczej, dociśnij sprężyny pałąka, aż usłyszysz kliknięcie z obu stron. Upewnij się, że czasze nauszników i sprężynypałąka nie naciskają na krawędź kasku w pozycji roboczej, ponieważ może to spowodować przedostanie się hałasu.(D:2) Tryb roboczy.(D:3) Tryb wentylacyjny. Nie umieszczaj czasz nauszników na ścianach kasku, ponieważ uniemożliwia to odpowiedniąwentylację (D:4).3. UŻYTKOWANIE/FUNKCJE3. 1 Instalacja bateriiPrzy pomocy śrubokręta lub innego podobnego narzędzia otwórz pokrywę odkręcając nakrętki w kierunku przeciwnymdo ruchu wskazówek zegara. Włóż baterie AA 1, 5 V. Przed zamknięciem pokrywy upewnij się, że bieguny baterii (+/–) sąrozmieszczone prawidłowo (zobacz schemat umieszczony na pokrywie baterii). Ostrzeżenie! Nie próbuj ładować załączonychbaterii alkalicznych, ponieważ takie działanie może uszkodzić zestaw. Baterie mogą też eksplodować. Przed instalacją lubwymianą baterii zestaw należy każdorazowo wyłączyć. Ostrzeżenie! W miarę wyczerpywania się baterii wydajnośćurządzenia może ulegać pogorszeniu.3. 3 Włączanie i wyłączanie zestawu nagłownegoPrzekręć pokrętło regulacji głośności radioodbiornika (A:9).3. 3 Regulacja głośności radioodbiornika

Strona: 2

423. 4 Wyszukiwanie kanałów radiowychPrzekręć pokrętło wyszukiwania kanałów radiowych (A:10).3. 5 Regulacja funkcji dostosowywania do poziomu natężenia hałasu (dźwięk przestrzenny)Przekręć pokrętło funkcji dostosowywania do poziomu natężenia hałasu (A:11). Uwaga! W przypadku, gdy niniejszafunkcja jest wyłączona, dźwięk otoczenia jest niesłyszalny dla użytkownika, co może być niebezpieczne.3. 6 Zewnętrzne wejście audioWłącz zestaw nagłowny, jak opisano na rysunku 3. 2. Zmniejsz głośność radioodbiornika do wartości minimalnej. Podłączzewnętrzne urządzenie audio za pomocą wtyczki jack stereo 3, 5 mm.Uwaga! Sprawdź, jaki jest maksymalny dopuszczalny poziom głośności zewnętrznego sygnału audio (tabela G).4. WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKARekomenduje się, aby:• Korzystać z ochronnika słuchu przez pełen okres przebywania w warunkach o wysokim natężeniu hałasu.• Używać, regulować, czyścić i konserwować ochronnik słuchu zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.Dbać o to, aby ochronnik słuchu był regularnie sprawdzany pod kątem sprawności.Ostrzeżenie! W przypadku niezastosowania się do powyższych wskazówek, ochrona zapewniana przez ochronniksłuchu będzie poważnie osłabiona.• Niektóre substancje chemiczne mogą uszkodzić produkt. Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta.• Ochronniki słuchu, a w szczególności poduszki nauszne, ulegają zużyciu i należy dokonywać ich regularnego przeglądupod kątem pęknięć, dźwiękoszczelności, itp.• Zastosowanie nakładek higienicznych w nausznikach może mieć wpływ na właściwości akustyczne ochronnika słuchu.• Niniejszy ochronnik słuchu jest przeznaczony do użytku jedynie z rekomendowanymi kaskami przemysłowymi.(Rysunek I na okładce. )• Ten ochronnik słuchu jest wyposażony w funkcję tłumienia dźwięku zależnego od poziomu natężenia hałasu i posiadaelektryczne wejście audio.• Przed użyciem, użytkownik powinien zapoznać się ze sposobem obsługi urządzenia. W razie stwierdzenia zakłóceń lubniesprawności, użytkownik powinien skorzystać z zaleceń producenta odnośnie konserwacji i wymiany baterii.• Ochronnik słuchu jest wyposażony w funkcję ograniczenia poziomu ciśnienia akustycznego dla sygnału audio i ograniczapoziom głośności sygnału audio o charakterze muzyczno-rozrywkowym do efektywnej dla ucha wartości 82 dB(A).Ostrzeżenie! W miarę wyczerpywania się baterii wydajność urządzenia może ulegać pogorszeniu. Standardowy czasciągłego użytkowania akumulatora zestawu wynosi 100 godzin. Ostrzeżenie! W przypadku niektórych stanowisk pracy,słyszalność sygnałów ostrzegawczych podczas korzystania z funkcji muzyczno-rozrywkowej może zostać osłabiona.Ostrzeżenie! W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń, jakość tłumienia dźwięków może zostaćosłabiona, co może w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Ostrzeżenie! Natężenie dźwięku na wyjściuelektrycznego obwodu audio w tym ochronniku słuchu może przekraczać dopuszczalny dzienny limit natężenia dźwięku.Ostrzeżenie! Natężenie dźwięku na wyjściu elektrycznego obwodu audio w tym ochronniku słuchu może przekraczaćpoziom natężenia dźwięku na zewnątrz.5. Konserwacja/czyszczenie(E:1-3) W przypadku korzystania z ochronnika słuchu przez dłuższy czas lub jeśli wewnątrz czasz pojawiła się wilgoć, poduszkinauszne oraz poduszki tłumiące należy zdjąć. Czasze, pałąk i poduszki nauszne należy regularnie czyścić i dezynfekowaćciepłą wodą z mydłem. Przed ponownym użyciem ochronnik słuchu musi wyschnąć. Uwaga! Nie zanurzaj ochronnika słuchuw wodzie! Uwaga! Upewnij się, że środki czyszczące, z których korzystasz, nie są szkodliwe dla użytkownika.6. Temperatura przechowywania i temperatura pracyPrzed składowaniem ochronnika słuchu wyjmij z niego baterie. Zestaw należy przechowywać w temperaturze nie wyższej,niż +55 °C i nie niższej, niż –20 °C.7. UTYLIZACJANiniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy WEEE (UE) dotyczącej utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.Poniższe wymagania mają zastosowanie na terenie Unii Europejskiej.Nie należy usuwać produktu jako nieposortowany odpad komunalny! Przekreślony symbol pojemnika na kółkach oznacza,że sprzęt EEE (sprzęt elektryczny i elektroniczny pod każdą postacią), baterie oraz akumulatory należy usuwać zgodnie zlokalnym prawem przy wykorzystaniu dostępnych systemów zwrotu i zbiórki odpadów.

Strona: 3

438. ZDEJMOWANIE/WYMIANA PODUSZEK NAUSZNYCH(E:1-3) Wsuń palce pod krawędź poduszki nausznej i ściągnij ją. Nałóż nową poduszkę, wciskając ją do momentu jejzatrzaśnięcia na swoim miejscu.9. DANE TECHNICZNE9. 1 Współczynniki tłumienia, SNR (F)(F:1) Pałąk(F:2) Mocowanie do kaskuObjaśnienia do tabeli parametrów tłumienia (F:1, F:2)1. Częstotliwość (Hz)2. Średnia wartość tłumienia (dB)3. Odchylenie standardowe (dB)4. Poziom natężenia dźwięku skuteczny dla ochrony słuchu (dB)5. Masa produktu9. 2 Objaśnienia do tabeli poziomów odniesienia (F:3)Poziom odniesienia to wartość natężenia hałasu (mierzona jako poziom dźwięku A) na zewnątrz ochronnika słuchu, którawynosi 85 dB(A) wewnątrz. Poziom odniesienia różni się w zależności od poziomu częstotliwości hałasu.H = tłumienie hałasu o wysokiej częstotliwości.M = tłumienie hałasu o średniej częstotliwości.L = tłumienie hałasu o niskiej częstotliwości.9. 3 Objaśnienie do tabeli przeprowadzonych testów i uzyskanych atestów(H:1) Niniejszy produkt jest zgodny z warunkami następujących dyrektyw. Oznacza to, że urządzenie spełnia wymaganiaoznaczenia CE.(H:2) Niniejszy produkt został przetestowany i zatwierdzony do użytku zgodnie z następującymi normami:(H:3) Produkt został przetestowany przez:9. 4 Objaśnienia do tabeli kasków przemysłowych (I)Niniejszy ochronnik powinien być dobrze dopasowany i używany jedynie z modelami przemysłowych kasków ochronnychwyszczególnionymi w tabeli (I).1. Producent kasku2. Model kasku3. Mocowanie do kasku (J)4. Rozmiary: S=mały, N=średni, L=duży10. CZĘŚCI ZAMIENNE/AKCESORIA3MTMPeltorTMHY81 Zestaw higienicznyWymienny zestaw higieniczny z dwiema poduszkami tłumiącymi i dwiema poduszkami nausznymi montowanymizatrzaskowo. Dla zapewnienia odpowiedniego tłumienia, higieny i wygody należy go wymieniać co najmniej dwa razy w roku.HY100A Osłony jednorazoweŁatwe w obsłudze jednorazowe wkładki do ochrony poduszek nausznych. Opakowanie zawiera 100 par.M60/2 Osłona przed wiatrem do mikrofonów typuSkuteczna ochrona przed szumami powodowanymi przez wiatr, chroni i wydłuża żywotność mikrofonu. Opakowaniezawiera jedną parę.1073 SV Pokrywa bateriiFL6CE/1 Kable połączeniowe do zewnętrznego wejścia audioWtyczka jack stereo 3, 5 mmWażna informacja!Firma 3M nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub następcze (w tym związane m. in.z utratą zysków, klientów i/lub renomy), wynikające z zastosowania się do informacji podanych przez 3M w niniejszymdokumencie. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktów do konkretnych zastosowań. Żadneinformacje podane w niniejszym oświadczeniu nie mogą zostać uznane za podstawę do wykluczenia lub ograniczeniaodpowiedzialności firmy 3M za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania z jej strony.Peltor™ jest marką firmy 3M, St. Paul, MN 55144-1000, USA.

Marka:
3M
Produkt:
Nieskategoryzowane
Model/nazwa:
Peltor Alert M2RX7P3E2-01
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Bułgarski, Łotewski, Litewski, Estoński

Powiązane produkty 3M Peltor Alert M2RX7P3E2-01

PL

3. 4 Wyszukiwanie kanałów radiowych

Przekręć pokrętło wyszukiwania kanałów radiowych (A:10).

3. 5 Regulacja funkcji dostosowywania do poziomu natężenia hałasu (dźwięk przestrzenny)

Przekręć pokrętło funkcji dostosowywania do poziomu natężenia hałasu (A:11). Uwaga! W przypadku, gdy niniejsza

funkcja jest wyłączona, dźwięk otoczenia jest niesłyszalny dla użytkownika, co może być niebezpieczne. 6 Zewnętrzne wejście audio

Włącz zestaw nagłowny, jak opisano na rysunku 3. 2. Zmniejsz głośność radioodbiornika do wartości minimalnej. Podłącz

zewnętrzne urządzenie audio za pomocą wtyczki jack stereo 3, 5 mm.

Uwaga! Sprawdź, jaki jest maksymalny dopuszczalny poziom głośności zewnętrznego sygnału audio (tabela G).

4. WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Rekomenduje się, aby:

• Korzystać z ochronnika słuchu przez pełen okres przebywania w warunkach o wysokim natężeniu hałasu.

• Używać, regulować, czyścić i konserwować ochronnik słuchu zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Dbać o to, aby ochronnik słuchu był regularnie sprawdzany pod kątem sprawności.

Ostrzeżenie! W przypadku niezastosowania się do powyższych wskazówek, ochrona zapewniana przez ochronnik

słuchu będzie poważnie osłabiona.

• Niektóre substancje chemiczne mogą uszkodzić produkt. Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta.

• Ochronniki słuchu, a w szczególności poduszki nauszne, ulegają zużyciu i należy dokonywać ich regularnego przeglądu

pod kątem pęknięć, dźwiękoszczelności, itp.

• Zastosowanie nakładek higienicznych w nausznikach może mieć wpływ na właściwości akustyczne ochronnika słuchu.

• Niniejszy ochronnik słuchu jest przeznaczony do użytku jedynie z rekomendowanymi kaskami przemysłowymi.

(Rysunek I na okładce. )

• Ten ochronnik słuchu jest wyposażony w funkcję tłumienia dźwięku zależnego od poziomu natężenia hałasu i posiada

elektryczne wejście audio.

• Przed użyciem, użytkownik powinien zapoznać się ze sposobem obsługi urządzenia. W razie stwierdzenia zakłóceń lub

niesprawności, użytkownik powinien skorzystać z zaleceń producenta odnośnie konserwacji i wymiany baterii.

• Ochronnik słuchu jest wyposażony w funkcję ograniczenia poziomu ciśnienia akustycznego dla sygnału audio i ogranicza

poziom głośności sygnału audio o charakterze muzyczno-rozrywkowym do efektywnej dla ucha wartości 82 dB(A).

Ostrzeżenie! W miarę wyczerpywania się baterii wydajność urządzenia może ulegać pogorszeniu. Standardowy czas

ciągłego użytkowania akumulatora zestawu wynosi 100 godzin. Ostrzeżenie! W przypadku niektórych stanowisk pracy,

słyszalność sygnałów ostrzegawczych podczas korzystania z funkcji muzyczno-rozrywkowej może zostać osłabiona.

Ostrzeżenie! W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń, jakość tłumienia dźwięków może zostać

osłabiona, co może w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Ostrzeżenie! Natężenie dźwięku na wyjściu

elektrycznego obwodu audio w tym ochronniku słuchu może przekraczać dopuszczalny dzienny limit natężenia dźwięku.

Ostrzeżenie! Natężenie dźwięku na wyjściu elektrycznego obwodu audio w tym ochronniku słuchu może przekraczać

poziom natężenia dźwięku na zewnątrz.

5. KONSERWACJA/CZYSZCZENIE

(E:1-3) W przypadku korzystania z ochronnika słuchu przez dłuższy czas lub jeśli wewnątrz czasz pojawiła się wilgoć, poduszki

nauszne oraz poduszki tłumiące należy zdjąć. Czasze, pałąk i poduszki nauszne należy regularnie czyścić i dezynfekować

ciepłą wodą z mydłem. Przed ponownym użyciem ochronnik słuchu musi wyschnąć. Uwaga! Nie zanurzaj ochronnika słuchu

w wodzie! Uwaga! Upewnij się, że środki czyszczące, z których korzystasz, nie są szkodliwe dla użytkownika.

6. TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA I TEMPERATURA PRACY

Przed składowaniem ochronnika słuchu wyjmij z niego baterie. Zestaw należy przechowywać w temperaturze nie wyższej,

niż +55 °C i nie niższej, niż –20 °C.

7. UTYLIZACJA

Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy WEEE (UE) dotyczącej utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Poniższe wymagania mają zastosowanie na terenie Unii Europejskiej.

Nie należy usuwać produktu jako nieposortowany odpad komunalny! Przekreślony symbol pojemnika na kółkach oznacza,

że sprzęt EEE (sprzęt elektryczny i elektroniczny pod każdą postacią), baterie oraz akumulatory należy usuwać zgodnie z

lokalnym prawem przy wykorzystaniu dostępnych systemów zwrotu i zbiórki odpadów.

42

Ochronnik słuchu 3M Peltor Alert FM M2RX7A2-01 - wersja nagłowna

3M Peltor

M2RX7A2-01 ALERT FM - Aktywny ochronnik słuchu 3M Peltor z wbudowanym radiem FM - wersja nagłowna.

634, 00 zł

Do koszykaNiedostępny

Ochronnik słuchu 3M Peltor Alert FM M2RX7P3E2-01 - wersja nahełmowa

M2RX7AP3E2-01 ALERT FM - Aktywny chronnik słuchu 3M Peltor z wbudowanym radiem FM - wersja nahełmowa.

Do koszykaNiedostępny

Ochronnik słuchu VOXTECH CHE2000 - wersja nagłowna

Zestaw nagłowny VOXTECH - CHE2000

763, 83 zł

Do koszykaNiedostępny

MT73H7A4D10EU - WS LiteCom Pro III - nagłowny

Ochronnik słuchu z wbudowanym, programowalnym, cyfrowo-analogowym radiotelefonem UHF i modułem Bluetooth Multipoint. Wersja nagłowna....

Ochronnik słuchu 3M Peltor Tactical XP MT1H7P3E2 - wersja nahełmowa

MT1H7P3E2 - Tactical XP, standardowy, mocowanie nahełmowe

MT73H7A4D10EU GB - WS LiteCom Pro III GB - nagłowny

Aktywny ochronnik słuchu z wbudowanym, programowalnym, cyfrowo-analogowym radiotelefonem UHF i modułem Bluetooth Multipoint. Wersja nagłowna Hi-Viz MT73H7A4D10EU GB - WS LiteCom Pro III.... pl/ochronnik-sluchu-3m-peltor-ws-alert-xpi-mrx21a3ws6. html">Ochronnik słuchu 3M Peltor WS Alert XPI MRX21A3WS6 - wersja nagłowna

MRX21A3WS6 - WS ALERT XPI z Bluetooth MultiPoint - Aktywny ochronnik słuchu 3M Peltor z aplikacją mobilną dla zapewnienia łatwiejszej konfiguracji headsetu oraz wbudowanym radiem FM - wersja nagłowna.... pl/ochronnik-sluchu-3m-peltor-mt16h210f-478. html">

Ochronnik słuchu 3M Peltor SportTac MT16H210F-478-GN dla myśliwstwa

MT16H210F-478-GN - aktywny ochronnik słuchu 3M Peltor SportTac dla myśliwych i strzelców sportowych....

931, 00 zł

Do koszyka

Ochronnik słuchu 3M Peltor WS LiteCom Plus MT73H7A4410WS6-EU - wersja nagłowna

Aktywny ochronnik słuchu z radiotelefonem na pasmo ogólnodostępne PMR 446. Wersja nagłowna, 16 kanałów, funkcja Tactical, mikrofon dynamiczny.... pl/ochronnik-sluchu-3m-peltor-mt73h7p3e4d10. html">

Ochronnik słuchu 3M Peltor WS LiteCom Pro III MT73H7P3E4D10EU - wersja nahełmowa

Ochronnik słuchu z wbudowanym, programowalnym, cyfrowo-analogowym radiotelefonem UHF i modułem Bluetooth Multipoint. Wersja nahełmowa.... pl/ochronnik-sluchu-3m-peltor-eep-100. html">

Ochronnik słuchu 3M Peltor EEP-100 EU Wkładki o regulowanym tłumieniu

Taktyczne wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu 3M™ PELTOR™ EEP-100 EU. Posiadają możliwość wielokrotnego doładowywania za pomocą portu USB (... )...

1 057, 00 zł

Do koszyka

Ochronnik słuchu 3M Peltor SportTac MT16H210F-478-GN945 Camo

MT16H210F-478-GN945 - aktywny ochronnik słuchu 3M Peltor SportTac w wersji kolorystycznej camo dla myśliwych i strzelców sportowych.... pl/ochronnik-sluchu-3m-peltor-mt16h210f-478-1397. html">Ochronnik słuchu 3M Peltor SportTac MT16H210F-478-RD dla strzelectwa

MT16H210F-478-RD - ochronnik słuchu 3M Peltor SportTac dla strzelców sportowych i myśliwych....

Do koszykaNiedostępny

Ochronnik słuchu 3M Peltor Tactical XP MT1H7F2 - wersja nagłowna

MT1H7F2 - Tactical XP, standardowy, składany pałak nagłowny

Ochronnik słuchu 3M Peltor LiteCom Plus MT73H7P3E4410WS6-EU - wersja nahełmowa

Aktywny ochronnik słuchu z radiotelefonem na pasmo ogólnodostępne PMR 446. Wersja nahełmowa, 16 kanałów, funkcja Tactical, mikrofon dynamiczny.... pl/ochronnik-sluchu-3m-peltor-eep-100-orange. html">Ochronnik słuchu 3M Peltor EEP-100 EU OR Wkładki o regulowanym tłumieniu

Taktyczne wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu 3M™ PELTOR™ EEP-100 EU OR. pl/ochronnik-sluchu-3m-peltor-mt13h222a. html">Ochronnik słuchu 3M Peltor ProTac Hunter MT13H222A dla myśliwstwa

Ochronniki dla myślistwa 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter.

580, 00 zł

Do koszykaNiedostępny

Ochronnik słuchu 3M Peltor ProTac Shooter MT13H223A dla strzelectwa

Ochronniki dla strzelectwa 3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter.

629, 00 zł

Do koszykaNiedostępny

Ochronnik słuchu 3M Peltor LEP-200 OR Wkładki o regulowanym tłumieniu

Taktyczne wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu 3M™ PELTOR™ LEP-200 OR. Posiadają możliwość wielokrotnego doładowywania (...

2 321, 00 zł

Do koszykaNiedostępny

Ochronnik słuchu 3M Peltor TEP-200 EU Taktyczne wkładki przeciwhałasowe

Taktyczne wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu 3M™ PELTOR™ TEP-200 EU. Posiadają możliwość wielokrotnego doładowywania, do współpracy z pętlą indukcyjną (...

Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa 3m Peltor Alert M2rx7p3e2 01

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa 3m Peltor Alert M2rx7p3e2 01

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa 3m Peltor Alert M2rx7p3e2 01