Instrukcja konserwacji systemu Beko Rfsa210k20w

System Beko RFSa210k20w jest wydajnym i niezawodnym systemem klimatyzacji, który może zapewnić komfort i zdrowie użytkownikom. W celu zapewnienia optymalnego działania systemu ważne jest, aby przestrzegać instrukcji konserwacji. Przeprowadzanie regularnych kontroli jakości powietrza, czyszczenie i konserwacja jest konieczne, aby zapewnić, że system działa prawidłowo i bezpiecznie. Wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Użytkownicy powinni również regularnie sprawdzać filtry, aby upewnić się, że są one czyste i wolne od zanieczyszczeń. Regularne czyszczenie filtrów może pomóc w zmniejszeniu zużycia energii systemu. Wszelkie uszkodzenia systemu Beko RFSa210k20w należy niezwłocznie naprawiać w celu zapewnienia bezpiecznego działania systemu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji systemu Beko Rfsa210k20w

 • Contents
 • Table of Contents Bookmarks

Stojący Zamrażarki

Skriňová Mraznička

Skříňová Mraznička

RFSA210K20W

Upright Freezer

Вертикальної Морозилки

Gefrierschrank

Related Manuals for Beko RFSA210K20W

Summary of Contents for Beko RFSA210K20W

 • Page 1Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička RFSA210K20W Upright Freezer Вертикальної Морозилки Gefrierschrank...
 • Page 3UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach) środek chłodniczy R600a, chłodziarko-zamrażarki, należy przestrzegać następujących zasad:  Nie należy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-zamrażarki.  W celu przyśpieszenia rozmrażania nie należy używać żadnych innych urządzeń mechanicznych niż zalecane przez producenta.

  Page 4: Table Of Contents

  Spis treści Bezpieczeństwo przede wszystkim /1 Safety first /23 Wymagania elektryczne; Instrukcje transportowe /2 Electrical requirements /24 Instrukcje instalacyjne /3 Transportation instructions /24 Regulacja i nastawianie temperatury /3 Installation instructions /24 Przed uruchomieniem /3 Temperature control and adjustment /25 Panel sterowania zamrażarki /4 Before operating /25 Funkcja szybkiego zamrażania /4 Freezer control panel /26... html? page=5#manual">Page 5Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle odpowiadać waszemu modelowi lodówki. Jeśli pewnych części nie ma w Waszej lodówce, to znaczy, że odnoszą się do innych modeli. Obrázky v tejto príručke k obsluhe sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším produktom. Ak produkt, ktorý ste si zakúpili, nedisponuje uvádzanými časťami, potom sa to týka iných modelov. html? page=8#manual">Page 8Instrukcja użytkowania Gratulujemy wyboru urządzenia o wysokiej jakości produkcji firmy BEKO, zaprojektowanego wieloletniego użytkowania. Przede wszystkim bezpieczeństwo! Prosimy nie przyłączać zamrażarki do prądu, dopóki nie zostanie usunięte całe opakowanie i zabezpieczenia na czas transportu. • Jeśli zamrażarkę transportowano w pozycji poziomej, przed włączeniem należy postawić... html? page=9#manual">Page 9Instrukcja użytkowania • Ustawiając zamrażarkę należy zadbać, aby Wymogi elektryczne nie stała na przewodzie zasilającym, co może Przed włożeniem wtyczki do gniazdka w ścianie grozić jego uszkodzeniem. należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość • Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w podane na tabliczce znamionowej wewnątrz gniazdku zasilającym. html? page=10#manual">Page 10: Instrukcje Instalacyjne /3Instrukcja użytkowania zimne powietrze ulatnia się i temperatura Instrukcje instalacyjne wewnątrz rośnie. Nie należy zatem pozostawiać 1. Nie należy używać zamrażarki w drzwiczek otwartych i pamiętać o ich zamykaniu pomieszczeniu, w którym w nocy, a zwłaszcza w natychmiast po włożeniu lub wyjęciu żywności. zimie, temperatura może spaść... html? page=11#manual">Page 11: Panel Sterowania Zamrażarki /4Instrukcja użytkowania Panel sterowania zamrażarki Przechowywanie żywności mrożonej Zamrażarka służy do długoterminowego Rys. 5 Panel sterowania służy do nastawiania przechowywania mrożonek spożywczych temperatury w zamrażarce i ma następujące kupionych w sklepie, a także można jej użyć do zamrażania i przechowywania żywności świeżej. funkcje: 1 - Funkcje ustawień... html? page=12#manual">Page 12: Czyszczenie I Konserwacja /6Instrukcja użytkowania Poznaj swoją zamrażarkę 5. Jeśli zamrażarka ma być nieużywana przez dłuższy okres czasu, należy ją wyłączyć i (Rys. 1) całkowicie opróżnić z żywności, oczyścić i 1 - Panel sterowania, wyświetlacz i regulacja pozostawić z uchylonymi drzwiczkami. 2 - Podpory tacki na lód i tacka na lód 3 - Komora szybkiego zamrażania 6. html? page=13#manual">Page 13Instrukcja użytkowania Trzeba - Rozdzielać żywność w komorach i • Czy prawidłowo nastawiono regulator wypełniać kartę zawartości. Umożliwi temperatury. to szybkie odnalezienie żywności i • Czy, jeśli wymieniono dostarczoną fabrycznie uniknięcie niepotrzebnego otwierania wtyczkę na przewodzie zasilającym, nowa drzwiczek, co oszczędzi energii wtyczka została prawidłowo przyłączona. html? page=14#manual">Page 14: Odzysk Starego Urządzenia Chłodniczego /8Instrukcja użytkowania 2. Odgłosy przepływu lub rozpylania płynu. Wszystkie materiały pakunkowe zostały - Odgłosy te powoduje przepływ chłodziwa w wyprodukowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska i dlatego mogą być obwodzie chłodziarki i są zgodne z zasadą jej działania. poddane odzyskowi. Prosimy o pomoc w ochronie środowiska 3. html? page=15#manual">Page 15: Bezpečnosť Nadovšetko /9Instrukcja użytkowania Pokyny pre pouzitie Blahoželáme k vášmu výberu kvalitného spotrebiča značky BEKO, navrhnutého tak, aby vám slúžil veľa rokov. Bezpečnosť nadovšetko! Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú odstránené baliace a ochranné prostriedky. • Nechajte spotrebič stáť minimálne 4 hodiny predtým, ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil, ak bol prepravovaný... html? page=16#manual">Page 16: Elektrické Požiadavky /10Pokyny pre pouzitie Elektrické požiadavky Dôležité! • Klaďte dôraz na opatrnosť počas Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene čistenia/údržby spotrebiča, nedotýkajte sa sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na spodku chladiacich kovových vedení na výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu zadnej strane spotrebiča, mohlo by vám to elektrickou energiou. html? page=17#manual">Page 17: Riadenie A Nastavenie Teploty /11Pokyny pre pouzitie Termostatu musí byť nastavený tak, aby sa Riadenie a nastavenie teploty získal čo najnižšiu teplotu v mrazničke, s Na teplotu mrazničky vplýva tlačidlo nastavenia teploty v mrazničke (odporúča sa rýchleho zmrazovania funkcia aktivovaná a oranžové lampy osvetlenia. pozícia 2 alebo 3). html? page=18#manual">Page 18: Skladovanie Zmrazených Potravín /12Pokyny pre pouzitie Tvorba kociek ľadu Dôležité: Vnútorné teploty sa môžu meniť podľa (Položka 6) podmienok používania spotrebiča: Naplňte podnos na kocky ľadu vodou do 3/4 a položte ho do mrazničky. Zamrznuté podnosy umiestnenie, vonkajšia teplota, frekvencia otvárania dvier, stupeň plnenia potravinami. uvoľnite rúčkou lyžice alebo podobným Nastavenie teploty sa bude meniť... html? page=19#manual">Page 19: Čistenie A Údržba /13Pokyny pre pouzitie Čistenie a údržba Urobte- Pripravujte čerstvé potraviny na 1. Pred čistením odporúčame vypnúť mrazenie v malých porciách, aby sa zabezpečilo rýchlo mrazenie. spotrebič zo zástrčky a odtiahnuť elektrickú Urobte- Zabaľte mrazené potraviny okamžite šnúru. po nákupe a vložte ich čo najskôr do 2. html? page=20#manual">Page 20: Riešenie Problémov /14Pokyny pre pouzitie 4. Dvere spotrebiča nenechávajte otvorené Riešenie problémov Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý, dlhšie, ako je potrebné a po otvorení dverí sa ubezpečte, že sú dobre zatvorené. skontrolujte, • či je zástrčka správne vložená do zásuvky Informácie týkajúce sa zvukov a a či je zapnutý... html? page=21#manual">Page 21: Bezpečnost Především /16Pokyny pro používání Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče BEKO, který je určen pro mnoho let služby. Bezpečnost především! Nezapojujte spotřebič napájecí sítě, dokud neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály. • Před zapnutím nechte nejméně 4 hodin stát, aby se usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální... html? page=22#manual">Page 22: Elektrické Požadavky /17Pokyny pro používání Důležité upozornění! Elektrické požadavky • Při čištění/přenášení spotřebiče se Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte, nedotýkejte spodní části kovových kabelů že napětí a kmitočet na štítku uvnitř kondenzátoru na zadní straně spotřebiče, spotřebiče odpovídají vašemu zdroji. mohlo by dojít k poranění... html? page=23#manual">Page 23: Ovládací Panel Mrazničky /19Pokyny pro používání Obecně platí, že tato teplota je pod -18°. Zmražené potraviny nebudou poškozeny, pokud výpadek trvá méně než 15 hodin. Nižších teplot lze dosáhnout nastavením tlačítka termostatu směrem k poloze MAX. Pokud je výpadek delší, pak potraviny Doporučujeme kontrolovat teplotu zkontrolujte a buď... html? page=24#manual">Page 24: Mražení Čerstvých Potravin /20Pokyny pro používání Skladování zmražených potravin Odmrazování Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé Prostor mrazničky odmrazujte nejméně uchovávání běžně dostupných zmražených dvakrát ročně nebo po nahromadění vrstvy potravin a lze ji též použít na zmražení a ledu. uskladnění čerstvých potravin. •... html? page=25#manual">Page 25: Co Dělat A Co Nedělat /21Pokyny pro používání Ne- vkládejte do spotřebiče teplé potraviny. 7. Prach, který se usadí na kondenzátoru, který je umístěný na zadní straně spotřebiče, Nechte je nejprve vychladnout. by měl být jednou ročně odstraněn Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavřené vysavačem. html? page=26#manual">Page 26Pokyny pro používání Praktické rady ohledně snižování spotřeby - Výkon a provozní vlastnosti spotřebiče se elektřiny mohou měnit podle úprav teploty okolního 1. Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn na prostředí. Musejí být považovány za normální. řádně odvětraném místě, mimo zdroje tepla 2. html? page=27#manual">Page 27: Safety FirstInstruction for use Congratulations on your choice of a BEKO Quality Appliance, designed to give you many years of service. Safety first! Do not connect your appliance to the electricity supply until all packing and transit protectors have been removed. html? page=28#manual">Page 28Instruction for use Important! Electrical requirements • Care must be taken while cleaning/carrying Before inserting the plug into the wall socket the appliance not to touch the bottom of the make sure that the voltage and the frequency condenser metal wires at the back of the shown in the rating plate inside the appliance appliance, as this could cause injury to fingers corresponds to your electricity supply. html? page=29#manual">Page 29: Temperature Control And AdjustmentInstruction for use 8. Do not load the appliance immediately it is Temperature control and adjustment switched on. Wait until the correct storage The freezer temperature is influenced by the temperature has been reached. We Freezer Set Function (position 1, Fig. 5). recommend that you check the temperature Generally, this temperature is bellow -18°C. html? page=30#manual">Page 30: Storing Frozen FoodInstruction for use If you do not cancel it, Quick Freezer will • It is recommended to defrost the appliance cancel itself automatically after 2 hours or when the quantity of frozen food is not too big. when the freezer compartment reaches to the •... html? page=31#manual">Page 31Instruction for use 10. Excess deposit of ice should be removed Don’t- Freeze fizzy drinks. regularly. Large accumulation of ice will impair Don’t- Try to keep frozen food which has the performance of the freezer. thawed; it should be eaten within 24 11. html? page=32#manual">Page 32Instruction for use 4. Do not keep the door of the appliance open 2. Noises like liquids flowing or as being more than necessary and make sure that after sprayed - These noises are caused by the flow of the each opening the door is well closed. html? page=33#manual">Page 33УKP Інструкція з експлуатації Вітаємо вас з придбанням високоякісного морозильника BEKO, що буде Вам служити тривалий час. Безпека перш за все! Не вмикайтеморозильник до електромережі, доки не приберете всю упаковку і транспортувальні кріплення. • Якщо ви перевозили морозильник у горизонтальному... html? page=34#manual">Page 34УKP Інструкція з експлуатації Вимоги до електропостачання їм не слід кор истуватися принаймні 4 години, щоб всі його системи прийшли до норми. Перед тим, як вставити штепсель до 3. Виробник не несе відповідальності за електричної розетки, впевніться, що напруга пошкодження морозильника, якщо і... html? page=35#manual">Page 35УKP Інструкція з експлуатації відрегулюйте ніжки, обертаючи їх за або проти 6. Для заморожування свіжих продуктів годинникової стрілки, доки вони не будуть стійко використовуйте відділення, позначене 4 стояти на підлозі. зірочками (рекомендовано другу полицю). Правильне регулювання ніжок морозильника 7. Не заморожуйте продукти одразу у попереджує... html? page=36#manual">Page 36УKP Інструкція з експлуатації 2 - Зелена індикаторна лампочка - Якщо струму немає більш тривалий час, то слід перевірити продукти, що зберігаються і електроживлення під’єднане (напруга) негайно використати їх або проварити і Загоряється при підключенні приладу до заморозити знову. мережі живлення та світиться, поки джерело... html? page=37#manual">Page 37УKP Інструкція з експлуатації Розморожування морозильника 4. Змочіть ганчірку у розчині харчової соди (одна чайна ложка на півлітра води) для Будь ласка, розморожуйте морозильник того, щоб вимити морозильник всередині, і принаймні 2 рази на рік, або коли на стінках протріть всі поверхні насухо. утворюється... html? page=38#manual">Page 38УKP Інструкція з експлуатації Слід - завжди вибирати свіжі продукти Не слід - діставати продукти з високої якості і ретельно мити їх морозильника мокрими руками перед замороженням. Не слід - закривати кришку морозильника, Слід - ділити свіжі продукти на маленькі не... html? page=39#manual">Page 39УKP Інструкція з експлуатації 3. Інші вібрації й шуми. - Джерелом шуму можуть бути предмети, які лежать на приладі. Такі предмети слід - Рівень шуму й вібрації залежить від типу й якості підлоги, на якій встановлено прилад. прибрати з приладу. Підлога... html? page=40#manual">Page 40Bedienungsanleitung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl eines BEKO- Qualitätsgerätes, das Ihnen ganz sicher viele Jahre lang gute Dienste leisten wird. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit Schließen Sie Ihr Gerät nicht an die Stromversorgung solange nicht alle Verpackungsstoffe Transportsicherungen entfernt wurden. html? page=41#manual">Page 41: Elektrischer Anschluss /26Bedienungsanleitung Elektrischer Anschluss 3. Bei Nichteinhaltung der obigen Hinweise können Schäden am Gerät auftreten, für die der Ehe Sie den Stecker in die Steckdose Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann. einstecken, kontrollieren Sie bitte, ob die auf 4. Das Gerät muss vor Regen, Feuchtigkeit und dem Typenschild im Innenraum des Gerätes anderen atmosphärischen Einflüssen geschützt angegebene Spannung und Frequenz mit... html? page=42#manual">Page 42: Temperaturkontrolle Und -Einstellung /27Bedienungsanleitung Um Sicherzustellen, dass ihr Gerät gerade Auch die im Kühlsystem befindlichen steht, adjustieren Sie die beiden Füße an der Flüssigkeiten und Gase können Geräusche Frontseite im Uhrzeigersinn oder gegen verursachen, egal, ob der Kompressor läuft diesen, bis ein guter Bodenkontakt gegeben oder nicht. html? page=43#manual">Page 43: Schnellgefrierfunktion /28Bedienungsanleitung 3 - Hochtemperatur- / Fehler- Die Qualität der Lebensmittel bleibt am besten Warnanzeige erhalten, wenn sie so schnell wie möglich bis Diese Leuchte signalisiert zu hohe in den Kern tiefgekühlt werden. Innentemperaturen und sonstige Fehler. Achten Sie besonders darauf, tiefgekühlte und 4 - Schnellgefrieranzeige frische Speisen nicht zu vermischen. html? page=44#manual">Page 44: Wichtige Hinweise - Bitte Beachten! /30Bedienungsanleitung Verwenden Sie niemals spitze oder scharfe 10. Größere Eisansammlungen sollten Gegenstände (wie Messer oder Gabeln) zum regelmäßig entfernt werden. Starke Entfernen der Eisschicht. Eisansammlungen beeinträchtigen die Verwenden Sie niemals Haartrockner, Leistung des Kühlgerätes. elektrische Heizgeräte oder ähnliches zum 11. Um eine Lade zu entfernen, ziehen Sie Beschleunigen des Abtauvorgangs. html? page=45#manual">Page 45: Energieverbrauch /32Bedienungsanleitung NEIN: Giftige und andere gefährliche Hinweise zu Geräuschen und Substanzen im Gerät lagern. Es ist nur Vibrationen, die im Betrieb auftreten auf die Lagerung von Lebensmitteln können ausgerichtet. 1. Das Betriebsgeräusch kann im laufenden NEIN: Überschreitung der maximalen Betrieb zunehmen. Tiefkühlmenge beim Einfrieren frischer - Um die vorgegebenen Temperaturen zu Lebensmittel. html? page=46#manual">Page 46Bedienungsanleitung 2. Sorgen Sie dafür, dass gekühlte oder 3. Versuchen Sie, die Tür so selten wie gefrorene Speisen so schnell wie möglich in möglich zu öffnen. das Gerät gegeben werden; dies gilt natürlich 4. Öffnen Sie die Tür des Gerätes nicht insbesondere im Sommer. html? page=48#manual">Page 484578337601/AA PL, SK, CZ, EN, УKP, DE...

  Suszarka

  Suszarka
  Instrukcja obsługi
  DTGC10000W – DTLC100051W
  EN
  2960312007_PL/220420. 1730

  Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem urządzenia Dziękujemy za wybranie urządzenia Beko. Poświęć trochę czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem urządzenia, aby upewnić się, że wiesz, jak bezpiecznie obsługiwać elementy sterujące i funkcje. Należy uważnie przestrzegać wszystkich instrukcji rozpakowywania i instalacji, aby upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone i zamontowane przed użyciem. Proszę wpisać model produktu i numer seryjny na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi i przechowywać w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia, aby móc z nich skorzystać w przyszłości. Niniejsza instrukcja obsługi może mieć również zastosowanie do kilku innych modeli. Zostaną wymienione różnice między modelami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zadzwoń do naszego centrum kontaktowego lub znajdź pomoc i informacje online na www. beko. co. uk
  Wyjaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi
  · Przeczytaj instrukcję.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO!
  · Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym.

  OSTRZEŻENIE!
  · Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami.
  OSTRZEŻENIE!
  · Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem poparzenia.
  C UWAGA
  · Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące użytkowania.
  Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska.
  Nie wyrzucaj odpadów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami, wyrzuć je do wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO!
  · Ostrzeżenie przed zagrożeniem pożarowym.
  OSTRZEŻENIE!
  · Ostrzeżenie o sytuacjach niebezpiecznych dla życia i mienia.

  Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu najnowszych technologii w przyjaznych dla środowiska warunkach.

  2

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska
  C UWAGA
  · Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które pomogą chronić przed ryzykiem obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Niezastosowanie się do tych instrukcji powoduje utratę gwarancji.
  1. 1 Ogólne bezpieczeństwo
  OSTRZEŻENIE!
  Suszarka może być używana przez dzieci w wieku 8 lat i powyżej oraz przez osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe nie zostały w pełni rozwinięte lub nie mają doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i zagrożeń to wydobywa. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Prace czyszczące i konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są pod czyimś nadzorem. Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala, chyba że są pod stałym nadzorem. · Regulowane nóżki nie powinny być
  oddalony. Nie należy zmniejszać odstępu między suszarką a podłogą za pomocą materiałów takich jak dywan, drewno i taśma. Spowoduje to problemy z suszarką.

  OSTRZEŻENIE!
  Procedury instalacji i naprawy powinny być zawsze przeprowadzane przez Autoryzowany Serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z zabiegów wykonanych przez osoby nieuprawnione. · Nigdy nie myj suszarki przez spryskiwanie
  lub polewanie go wodą! Istnieje ryzyko porażenia prądem!
  Dla produktów z
  funkcja pary:
  OSTRZEŻENIE!
  · W programach parowych stosuj tylko wod destylowaną lub skondensowaną w zbiorniku wody urządzenia. Nie używaj wody wodociągowej ani dodatków. Używając skondensowanej wody w zbiorniku na wodę, należy ją przefiltrować i oczyścić z włókien.
  · Nie otwieraj drzwi, gdy uruchomione s programy parowe. Gorąca woda może zostać wyrzucona.
  · Przed wloeniem prania do programu parowego naley usun plamy.
  · W programie parowym (usuwanie zapachów) mona wklada tylko rzeczy, które nie są zabrudzone lub poplamione, ale przesiąknięte nieprzyjemnym zapachem.
  · Nie używaj żadnych zestawów do czyszczenia na sucho ani dodatkowych materiałów w programie parowym ani w żadnym innym programie.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  3

  1. 1. 1 Bezpieczeństwo elektryczne
  NIEBEZPIECZEŃSTWO!
  · Instrukcje bezpieczeństwa elektrycznego powinny być przestrzegane podczas podłączania elektrycznego podczas instalacji.
  · Urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak zegar, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez sieć.
  · Podłączyć suszarkę do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem o wartości określonej na tabliczce znamionowej. Zlecić wykonanie instalacji uziemiającej wykwalifikowanemu elektrykowi. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe podczas użytkowania suszarki bez uziemienia zgodnie z lokalnymi przepisami.
  · tomtage oraz dopuszczalna ochrona bezpiecznika jest podana na tabliczce znamionowej.
  · tomtage podane na tabliczce znamionowej musi być równe objętości sieciowejtage.
  · Odlczaj suszark od zasilania, gdy nie jest uywana.
  · Odłącz suszarkę od sieci podczas prac instalacyjnych, konserwacyjnych, czyszczących i naprawczych.
  · Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękoma! Nigdy nie odłączaj, ciągnąc za kabel, zawsze wyciągaj, chwytając za wtyczkę.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO!
  · Nie uywaj przedluaczy, wtyczek lub adapterów do podlczania suszarki do zasilania w celu zmniejszenia ryzyka poaru i poraenia prdem.
  · Wtyczka kabla zasilającego musi być łatwo dostępna po instalacji.
  · Uszkodzony kabel sieciowy należy wymienić powiadamiając Autoryzowany Serwis.
  · Jeśli suszarka jest uszkodzona, nie wolno jej używać, chyba że zostanie naprawiona przez autoryzowany serwis! Istnieje ryzyko porażenia prądem!
  1. 2 Bezpieczeństwo produktu
  NIEBEZPIECZEŃSTWO!
  · Przegrzanie ubrań wewnątrz suszarki może wystąpić, jeśli anulujesz program lub w przypadku awarii zasilania podczas pracy suszarki, ta koncentracja ciepła może spowodować samozapłon i pożar, dlatego zawsze włączaj program wentylacji, aby ostygnąć lub szybko wyjmij całe pranie z suszarki, aby je powiesić i rozproszyć ciepło.

  4

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  NIEBEZPIECZEŃSTWO!
  Punkty, które należy wziąć pod uwagę
  uwzględnienie zagrożenia pożarowego: Ze względu na zagrożenie pożarowe nie należy suszyć w suszarce prania lub rzeczy wymienionych poniżej. · Nieprane rzeczy do prania
  · Przedmioty zabrudzone olejem, acetonem, alkoholem, olejem opałowym, naftą, odplamiaczami, terpentyną, parafiną lub odplamiaczem parafiny muszą być wyprane w gorącej wodzie z dużą ilością detergentu przed wysuszeniem w suszarce.
  Z tego powodu szczególnie rzeczy zawierające wyżej wymienione plamy muszą być bardzo dobrze wyprane, w tym celu należy użyć odpowiedniego detergentu i wybrać wysoką temperaturę prania. Poniżej wymienionego prania lub rzeczy nie wolno suszyć w suszarce ze względu na zagrożenie pożarowe:
  · Odzież lub poduszki wzmocnione pianką gumową (pianką lateksową), czepki prysznicowe, tekstylia wodoodporne, materiały wzmocnione gumą i podkładki z pianki gumowej.
  Odzież czyszczona chemią przemysłową. Przedmioty takie jak zapalniczka, zapałka, monety, części metalowe, igła itp. mogą uszkodzić zestaw perkusyjny lub mogą prowadzić do problemów funkcjonalnych. Dlatego sprawdź całe pranie, które załadujesz do swojej suszarki.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO!
  · Nigdy nie zatrzymuj suszarki przed zakończeniem programu. Jeśli musisz to zrobić, szybko wyjmij całe pranie i rozłóż je, aby rozproszyć ciepło.
  · Ubrania, które są nieodpowiednio uprane, mogą same się zapalić, a nawet mogą zapalić się po zakończeniu suszenia.
  · Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec gromadzeniu się w pomieszczeniu gazów wydobywających się z urządzeń pracujących z innymi rodzajami paliw, w tym otwartego płomienia z powodu efektu ognia wstecznego.
  OSTRZEŻENIE!
  · Bielizna z metalowymi wzmocnieniami nie powinna być suszona w suszarce. Suszarka może ulec uszkodzeniu, jeśli metalowe wzmocnienia poluzują się i oderwą podczas suszenia.
  C UWAGA
  · Używaj zmiękczaczy i podobnych produktów zgodnie z instrukcjami ich producentów.
  Zawsze czyść filtr kłaczków przed lub po każdym załadowaniu. Nigdy nie używaj suszarki bez zainstalowanego filtra kłaczków.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  5

  OSTRZEŻENIE!
  · Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać suszarki. Nie wykonuj żadnych napraw ani wymiany produktu, nawet jeśli znasz lub masz możliwość wykonania wymaganej procedury, chyba że jest to wyraźnie sugerowane w instrukcji obsługi lub opublikowanej instrukcji serwisowej. W przeciwnym razie narażasz swoje życie i życie innych na niebezpieczeństwo.
  · W miejscu, w którym ma być zainstalowana suszarka, nie mogą znajdować się zamykane, przesuwne lub na zawiasach drzwi, które mogą blokować otwarcie drzwiczek.
  · Zainstalowa suszark w miejscach odpowiednich do uytku domowego. (łazienka, zamknięty balkon, garaż itp. )
  · Upewnić się, że zwierzęta nie wchodzą do suszarki. Sprawdź wnętrze suszarki przed jej uruchomieniem.
  · Nie opieraj si na otwartych drzwiczkach suszarki, w przeciwnym razie moe si przewróci.
  · Wokół suszarki nie mogą gromadzić się kłaczki
  · Suszarki bębnowej nie należy używać, jeśli do czyszczenia użyto przemysłowych środków chemicznych.
  · Płyny do zmiękczania tkanin lub podobne produkty. należy używać zgodnie z instrukcją zmiękczania tkanin.
  · Powietrze wywiewane nie może być odprowadzane do komina, który służy do odprowadzania spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.

  1. 2 Montaż nad pralką
  · W przypadku instalowania suszarki nad pralką, pomiędzy dwiema maszynami należy zastosować urządzenie mocujące. Urządzenie montażowe musi być zainstalowane przez autoryzowany serwis.
  · Całkowity ciężar pralki i suszarki - przy pełnym wsadzie - gdy są umieszczone jeden na drugim sięga ok. 180 kilogramów. Umieść produkty na solidnej podłodze o wystarczającej nośności!
  OSTRZEŻENIE!
  · Pralki nie można stawiać na suszarce. Zwróć uwagę na powyższe ostrzeżenia podczas instalacji na pralce.
  Stół instalacyjny do pralki i suszarki
  Głębokość pralki
  Głębokość suszarki

  62 cm 60 cm 54 cm < 50 cm

  54 cm 60 cm

  Może być zainstalowany

  Nie można zainstalować

  Może być zainstalowany

  Nie można zainstalować

  1. 3 Przeznaczenie
  · Suszarka została zaprojektowana do użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego i nie może być używany niezgodnie z przeznaczeniem.
  · Suszarki naley uywa tylko do suszenia bielizny, która jest odpowiednio oznaczona.
  · Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego użytkowania lub transportu.
  · Żywotność zakupionej suszarki wynosi 10 lat. W tym okresie dostępne będą oryginalne części zamienne umożliwiające prawidłową obsługę suszarki. 4 Bezpieczeństwo dzieci
  · Materiały opakowaniowe są niebezpieczne dla dzieci. Trzymaj materiały opakowaniowe z dala od dzieci.

  6

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  · Produkty elektryczne są niebezpieczne dla dzieci. Trzymaj dzieci z dala od pracującego produktu. Nie pozwól im tamper z suszarką. Użyj zabezpieczenia przed dziećmi, aby uniemożliwić dzieciom tamper z suszarką.
  C UWAGA
  Blokada zabezpieczająca przed dziećmi znajduje się na panelu sterowania. (Patrz Blokada dziecięca)
  · Drzwiczki powinny by zamknite nawet wtedy, gdy suszarka nie jest uywana. 5 Zgodność z Dyrektywą WEEE i Utylizacja Produktu Odpadowego:
  Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19 / UE). Ten produkt jest oznaczony symbolem klasyfikacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
  Ten symbol oznacza, że ​​tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi pod koniec jego okresu użytkowania. Zużyte urządzenie należy zwrócić do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć te systemy zbierania, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Odpowiednia utylizacja zużytego urządzenia zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. 6 Zgodność z dyrektywą RoHS
  Zakupiony produkt jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych i zabronionych materiałów określonych w dyrektywie. 7 Informacje o pakiecie
  Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Zanieś je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

  Dane techniczne 1. 8

  EN Wysokość (min. / maks. )

  84, 6 cm / 86, 6 cm*

  Szerokość

  59, 7 cm

  Głębokość

  63, 3 cm

  Pojemność (maks. )

  10 kg**

  Waga netto (±%10)

  37, 5 kg

  Pełnytage

  Znamionowy pobór mocy

  Zobacz etykietę typu***

  Kod modelu

  * min. wysokość: Wysokość z regulowanymi nóżkami jest zamknięta.
  Maks. wysokość: Wysokość z regulowanymi nóżkami jest maksymalnie otwarta. ** Waga suchego prania przed praniem. *** Tabliczka znamionowa znajduje się za drzwiami załadunkowymi.
  C UWAGA
  · Specyfikacje techniczne suszarki podlegają specyfikacji bez powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.
  · Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie odpowiadać dokładnie produktowi.
  · Wartości podane na znacznikach na suszarce lub w innej opublikowanej dokumentacji dołączonej do suszarki uzyskano w laboratorium zgodnie z odpowiednimi normami. W zależności od warunków pracy i otoczenia osuszacza wartości te mogą się różnić.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  7

  2 Twoja suszarka
  2. 1 Ponadview
  11

  1

  10

  2

  3

  9 8

  4

  7

  5

  6

  1. Panel górny 2. Panel sterowania 3. Drzwiczki 4. Przycisk otwierania płyty nożnej 5. Kratki wentylacyjne 6. Regulowane nóżki 7. W modelach, w których zbiornik jest umieszczony poniżej, zbiornik na wodę znajduje się wewnątrz bortnicy 8. Tabliczka znamionowa 9 Filtr kłaczków 10. Szuflada zbiornika na wodę (w modelach, w których zbiornik jest umieszczony powyżej) 11. Przewód zasilający
  2. 2 Zawartość opakowania

  1. Wąż spustowy wody *

  5. Instrukcja obsługi kosza do suszenia*

  2. Zapasowa gąbka do szuflady filtra*

  6. Pojemnik do napełniania wodą*

  3. Instrukcja obsługi

  7. Czysta woda*

  4. Kosz do suszenia*

  8. Grupa Kapsułek Zapachowych*

  *Opcjonalne – może nie być dołączone, w zależności od modelu.

  Instalacja 3
  Przed wezwaniem najbliższego Autoryzowanego Serwisu w celu zainstalowania suszarki należy upewnić się, że instalacja elektryczna i odpływ wody są prawidłowe, zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli nie są odpowiednie, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem i technikiem w celu dokonania niezbędnych ustaleń.
  C UWAGA
  · Przygotowanie miejsca suszarni oraz instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej należy do klienta.
  OSTRZEŻENIE!
  · Przed montażem należy wizualnie sprawdzić, czy suszarka nie ma żadnych wad. Jeśli suszarka jest uszkodzona, nie instaluj jej. Uszkodzone produkty stanowią zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa.
  3. 1 Właściwe miejsce instalacji Zainstalować suszarkę na stabilnej i równej powierzchni. Suszarka jest ciężka. Nie ruszaj go samodzielnie.
  · Używaj suszarki w dobrze wentylowanym, wolnym od kurzu środowisku.
  · Odstęp pomiędzy suszarką a powierzchnią nie powinien być zmniejszany przez materiały takie jak dywan, drewno i taśma.
  · Nie zakrywaj kratek wentylacyjnych suszarki.
  · Zainstalowana suszarka powinna pozostawać w tym samym miejscu, w którym zostały wykonane jej połączenia. Podczas instalacji suszarki upewnij się, że jej tylna ściana nigdzie nie dotyka (kranu, gniazdka itp. ).
  · Umie suszark w odlegoci co najmniej 1 cm od krawdzi innych mebli.
  · Suszarka moe pracować w temperaturach od +5°C do +35°C. Jeżeli warunki pracy wykraczają poza ten zakres, działanie osuszacza będzie miało negatywny wpływ i może ulec uszkodzeniu.

  8

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  · Tylna powierzchnia suszarki bębnowej powinna być umieszczona przy ścianie.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO!

  · Nie umieszczaj suszarki na przewodzie zasilajcym.

  3. 2 Demontaż zabezpieczenia transportowego transportation

  OSTRZEŻENIE!

  · Wyjmij zabezpieczenie transportowe przed pierwszym uyciem suszarki.

  · Jeeli istnieje moliwo modyfikacji strony uchylnej drzwi urzdzenia, patrz instrukcja montau odwracalnych drzwi. 3 Podłączanie do odpływu Nagromadzoną wodę można spuścić bezpośrednio przez wąż odpływowy dostarczony z produktem, zamiast okresowo spuszczać wodę zgromadzoną w zbiorniku na wodę.

  1-2 Pociągnij wąż w

  1

  2

  tyłeczek

  suszarka do

  ręka w porządku

  rozłączyć

  3

  4

  z którego jest podłączony.

  Nie używaj

  wszelkie narzędzia do

  usuń

  wąż gumowy.

  3 Podłącz jeden koniec węża spustowego

  dostarczany wraz z suszarką do przyłącza

  punkt, z którego wyjąłeś wąż

  produkt w poprzednim kroku.

  4 Podłącz drugi koniec węża spustowego

  bezpośrednio do kanalizacji ściekowej lub do

  umywalka.

  C UWAGA
  · Wąż odprowadzający wodę powinien być zamocowany na wysokości maksymalnie 80 cm.
  · Upewnić się, że wąż odprowadzający wodę nie jest nadepnięty i nie jest zagięty między odpływem a urządzeniem.
  · Jeśli z produktem dostarczono pakiet akcesoriów, zapoznaj się ze szczegółowym opisem. 4 Regulacja nóżek
  Obróć nóżki w lewo lub w prawo, aż suszarka stanie poziomo i stabilnie. 5 Transport suszarki Spuść całą wodę, która pozostała w suszarce. Jeśli wykonano bezpośrednie podłączenie odpływu wody, zdejmij połączenia węży.
  OSTRZEŻENIE!
  · Zalecamy noszenie suszarki w pozycji pionowej. Jeśli nie jest możliwe przenoszenie maszyny w pozycji pionowej, zalecamy przenoszenie jej przechylając ją w prawą stronę patrząc od przodu. 6 Zmiana oświetlenia lamp W przypadku oświetlenia lamp jest używany w Twojej suszarce do prania. Aby wymienić żarówkę/diodę LED służącą do oświetlania suszarki, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. amp(s) używane w tym urządzeniu nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych. Zamierzonym celem tego lamp ma pomóc użytkownikowi w wygodnym umieszczeniu prania w suszarce bębnowej. LampUrządzenia używane w tym urządzeniu muszą być odporne na ekstremalne warunki fizyczne, takie jak wibracje i temperatury powyżej 50 °C

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  9

  4 Przygotowanie
  4. 1 Pranie nadające się do suszenia w suszarce Zawsze przestrzegaj instrukcji podanych na odzieży tags. Suszyć tylko pranie posiadające etykietę informującą, że nadają się do suszenia w suszarce.
  4. 2 Pranie nie nadaje się do suszenia w suszarce
  Nie suszyć
  Rzeczy oznaczone tym symbolem z suszarką nie powinny być suszone w suszarce.
  C UWAGA
  · Delikatne tkaniny haftowane, wełniane, jedwabne, delikatne i cenne tkaniny, rzeczy hermetyczne i tiulowe zasłony nie nadają się do suszenia maszynowego. 3 Przygotowanie prania do suszenia
  · Pranie po praniu może się ze sobą zaplątać. Oddziel rzeczy do prania przed włożeniem ich do suszarki.
  · Wysuszyć odzież z metalowymi akcesoriami, takimi jak zamki błyskawiczne, na lewą stronę.
  · Zapiąć zamki błyskawiczne, haczyki i sprzączki oraz listwy guzików. 4 Co należy zrobić, aby oszczędzać energię
  · Podczas prania wiruj pranie z najwiksz moliwoci prdkoci. W ten sposób skraca się czas suszenia i zmniejsza się zużycie energii.
  · Posortuj bieliznę w zależności od rodzaju i grubości. Susz razem ten sam rodzaj prania. Dla example cienkie ręczniki kuchenne i obrusy wysychają szybciej niż grube ręczniki łazienkowe.
  · Postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku użytkownika, aby wybrać program.
  · Nie otwieraj drzwiczek pralki podczas suszenia, jeli nie jest to konieczne. Jeśli musisz otworzyć drzwiczki, nie zostawiaj ich otwartych przez długi czas.
  · Nie dodawaj mokrego prania podczas pracy suszarki

  · W przypadku modeli ze skraplaczem: regularnie czyci skraplacz raz w miesiacu lub po kadych 30 operacjach..
  · Okresowo czyść filtr. Przeczytaj Konserwację i czyszczenie filtrów, aby uzyskać szczegółowe informacje.
  · W przypadku modeli z zespołem spalinowym: przestrzegać instrukcji podłączenia spalin i wyczyścić komin.
  · Podczas procesu suszenia dobrze przewietrz pomieszczenie, w którym pracuje suszarka bębnowa. 5 Prawidłowa nośność
  Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w „Tabeli wyboru programów i zużycia”. Nie ładuj więcej niż wartości pojemności podane w tabeli.

  Następujące wagi są podane jako exampim.

  Pralnia

  Przybliżona waga (g)*

  Pralnia

  Przybliżona waga (g)*

  Poszewki na kołdry bawełniane (podwójne)

  1500

  Poszewki na kołdry bawełniane (pojedyncze)

  1000

  Pościel (podwójna)

  500

  Pościel (pojedyncza)

  350

  Duże obrusy

  700

  Małe obrusy

  250

  Serwetki do herbaty 100

  Ręczniki kąpielowe 700 Ręczniki do rąk 350

  Bluzki

  150

  Koszule bawełniane 300

  Koszulki

  250

  Sukienki bawełniane

  500

  Suknie

  350

  Dżinsy

  700

  Chusteczki do nosa (10 sztuk)

  100

  T-Shirty

  125

  *Suche pranie przed praniem.

  10

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  5 Obsługa produktu
  5. 1 Panel sterowania 1

  1. Przycisk Wł. /Wył. /Wybór programu 2. Przycisk Start/Pauza
  5. 2 Symbole

  432
  3. Przycisk opóźnienia czasowego 4. Przycisk poziomu ostrzeżenia dźwiękowego

  Zbiornik pełny

  Czyszczenie filtra

  Szuflada filtra / Wymiennik ciepła

  Blokada wyciszenia przed dziećmi

  Zwiększanie głośności Ekspresowe Delikatesy 14′

  Koszulki

  Sportowe Odświeżanie Bawełny

  Mieszać

  czyszczenie

  Wyłącznik/zapobieganie włączania/wyłączania Opóźnienie/Suszenie Do szafy Do prasowania

  bigowanie

  Kończąc w

  Suchy

  Dżinsy BabyProtect Extra dry Szafka dry plus

  Rozpocznij pauzę anuluj

  Suszarka do tkanin syntetycznych / Express

  CzasSuszenia

  30 '

  Pościel/Kołdra

  Bawełna Eko

  wyrazić

  Poziom wysuszenia+

  Suchość Higiena Koszula 30′ Orzeźwienie Niskie

  Poziom ++ (BabyProtect+)

  temperatura

  wybierać

  Codzienny poziom suchości odświeżającej wełny

  5. 3 Przygotowanie suszarki · Podłącz suszarnię. · Otwórz drzwiczki. · Włóż pranie do suszarki
  bez ich zacinania. · Pchnij i zamknij drzwiczki.
  OSTRZEŻENIE!
  Upewnij się, że pranie nie jest przytrzaśnięte do drzwiczek.

  Wybierz żądany program za pomocą pokrętła Wł. /Wyboru programu, urządzenie włączy się.
  C UWAGA
  · Wybór programu za pomocą przycisku Wł. /Wybór programu nie oznacza, że ​​program został uruchomiony. Naciśnij przycisk Start/Czuwanie, aby uruchomić program.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  11

  Udźwig (kg) Wirowanie
  prędkość w pralce
  (obr/min) Czas suszenia (minuty)

  5. 4 Tabela wyboru programu i zużycia
  EN

  Programy

  Opis programu

  Możesz w nim wysuszyć pranie bawełniane do prasowania

  Bawełna Suche do prasowania

  program, aby je lekko damp dla ulatwienia

  10

  1000

  125

  prasowania. (Koszula, T-shirt, obrus itp. )

  Możesz w nim wysuszyć całe pranie bawełniane

  Bawełna Eko

  program. (T-shirt, spodnie, piżama, ubranka dla niemowląt, bielizna, pościel itp. ) Możesz włożyć pranie

  10

  1000

  165

  szafa bez prasowania.

  Możesz użyć tego programu do dodatkowego wysuszenia w

  Bawełna Szafka Suche grube rzeczy, takie jak spodnie, dres. Możesz włożyć

  10

  1000

  175

  Twoje pranie w szafie bez prasowania.

  Możesz w nim suszyć grubą bawełnianą bieliznę

  Program Bawełna Extra Dry, taki jak ręczniki, szlafrok itp. Można 10

  1000

  185

  włóż pranie do szafy bez prasowania.

  Możesz wysuszyć syntetyczne pranie do prasowania

  Syntetyki do prasowania w tym programie, aby je lekko wysuszyćamp dla

  5

  800

  55

  łatwość prasowania. )

  Możesz w nim wysuszyć całe swoje syntetyczne pranie

  Program Szafka Syntetyczna. (Koszula, T-shirt, bielizna, obrus,

  Suchy

  itp. ) Możesz umieścić pranie w szafie

  5

  800

  65

  bez prasowania.

  Sport

  W tym programie możesz suszyć ubrania sportowe odpowiednie do suszenia w suszarce bębnowej.

  4

  1000

  92

  Po prostu zapewnia wietrzenie przez 10 minut bez żadnych

  Odświeżyć

  gorące powietrze. Można przewietrzyć pranie bawełniane i lniane, które były przechowywane przez dłuższy czas, i wyeliminować

  -

  -

  -

  zapach w nich.

  Możesz wybierać spośród programów czasowych między

  10 i 30 i 60 minut do osiągnięcia pożądanego

  Programy czasowe poziomu suszenia w niskiej temperaturze. W tym programie

  -

  -

  -

  praca suszarki trwa ustawiony czas

  niezależnie od suchości prania.

  Ochrona dziecka

  Program do odzieży dziecięcej z atestem do suszenia na etykiecie.

  3

  1000

  75

  Dżinsy

  W tym programie możesz suszyć jeansowe spodnie, spódnice, koszule lub kurtki.

  4

  1200

  90

  Delikatna pielęgnacja

  Bardziej wrażliwie wysusza koszule, powoduje mniej zagnieceń i łatwiejsze prasowanie.

  1, 5

  1200

  40

  Ekspresowy superkrótki

  Delikatniej suszy koszule i dzięki temu powoduje mniej zagnieceń, co ułatwia prasowanie.

  0, 5

  1200

  14

  12

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  Wartości zużycia energii

  Programy

  Pojemność (kg)

  Prędkość wirowania w pralce
  (Rpm)

  Przybliżona kwota
  pozostała wilgotność

  Zużycie energii
  wartość kWh

  Bawełna Eko *

  10

  1000

  60%

  5, 73

  Bawełna Suche do prasowania

  10

  1000

  60%

  4, 70

  Syntetyki suche do szafy

  5

  800

  40%

  2, 10

  „Program Bawełna Eco” używany przy pełnym i częściowym załadowaniu to standardowy program suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i karcie, że ten program jest odpowiedni do suszenia normalnej mokrej bielizny bawełnianej i jest najbardziej wydajnym programem pod względem zużycie energii dla bawełny.

  C

  „Jeśli regularnie suszysz bawełnę o maksymalnej masie 10 kg, sugerujemy podłączenie węża spustowego, aby zapobiec zatrzymaniu suszarki w połowie cyklu w celu opróżnienia zbiornika” (patrz rozdział „Podłączenie do odpływu”)

  *: Standardowy program etykiety energetycznej (EN 61121:2012) Wszystkie wartości na wykresie są identyfikowane zgodnie z normą EN 61121:2012. Wartości zużycia mogą różnić się od wartości w tabeli w zależności od rodzaju prania, prędkości wyżymania, warunków otoczenia i objętościtage poziomy.

  5. 5 Funkcje pomocnicze Ostrzeżenie dźwiękowe Suszarka wydaje dźwiękowe ostrzeżenie po zakończeniu programu. Jeśli nie chcesz, aby wydawał ostrzeżenie dźwiękowe, naciśnij przycisk „Brzęczyk”. Po naciśnięciu przycisku brzęczyka zaświeci się kontrolka i po zakończeniu programu nie będzie słychać żadnego ostrzeżenia dźwiękowego.
  C UWAGA
  · Funkcję tę można wybrać przed lub
  po uruchomieniu programu.
  Opóźnienie czasowe Jeśli chcesz wysuszyć ubrania później, dzięki funkcji opóźnienia czasowego możesz opóźnić uruchomienie programu do 3 godzin, 6 godzin lub 9 godzin. Otwórz drzwiczki i włóż pranie. Wybierz program suszenia. Naciśnij przycisk opóźnienia, aby ustawić żądany czas opóźnienia. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku zwłoki czasowej wybierane jest 3-godzinne opóźnienie i zapala się odpowiedni wskaźnik. Po ponownym naciśnięciu tego samego przycisku, 6 godzin; a ponowne naciśnięcie spowoduje wybranie 9-godzinnego opóźnienia.

  Jeśli ponownie naciśniesz przycisk opóźnienia czasowego, opóźniony start zostanie anulowany. Po wybraniu opóźnionego startu, naciśnij przycisk „Start/Pauza”, aby rozpocząć opóźniony start dla wybranego programu.
  C UWAGA
  · Dodatkowe pranie można wkładać/wyjmować w czasie opóźnionego startu. Po zakończeniu odliczania czasu opóźnienia symbol ostrzegawczy znika i rozpoczyna się proces suszenia.
  Zmiana czasu opóźnienia Jeśli chcesz zmienić czas podczas odliczania, przekręć pokrętło włączania/wyłączania/wyboru programu, aby anulować program. Wybierz żądany program i powtórz proces opóźnionego startu. Anulowanie funkcji opóźnionego startu Jeśli chcesz anulować odliczanie opóźnionego startu i od razu rozpocząć program, obróć pokrętło wł. /wył. /wyboru programu, aby anulować program. Wybierz żądany program i naciśnij „Start/Pauza”.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  13

  5. 6 Wskaźniki ostrzegawcze
  C UWAGA
  · Wskaźniki ostrzegawcze mogą się różnić w zależności od modelu suszarki.
  Czyszczenie filtra Po zakończeniu programu włącza się wskaźnik ostrzegawczy czyszczenia filtra. Zbiornik na wodę Jeśli zbiornik na wodę napełni się podczas trwania programu, wskaźnik ostrzegawczy zacznie migać, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania. W takim przypadku opróżnij zbiornik na wodę i uruchom program, naciskając przycisk Start/Czuwanie. Wskaźnik ostrzegawczy zgaśnie i program zostanie wznowiony. Czyszczenie szuflady filtra/wymiennika ciepła Po zakończeniu programu może zaświecić się symbol czyszczenia wymiennika ciepła lub szuflady filtra.
  5. 7 Uruchamianie programu Naciśnij przycisk Start/Stand-by, aby uruchomić program. Zaświeci się wskaźnik suszenia, wskazując, że program się rozpoczął. 8 Blokada rodzicielska Suszarka jest wyposażona w blokadę dostępu dzieci, która zapobiega przerwaniu przebiegu programu w przypadku naciśnięcia przycisków podczas trwania programu. Gdy blokada rodzicielska jest aktywna, wszystkie przyciski na panelu z wyjątkiem pokrętła Wł. /Wyboru programu są nieaktywne. Naciśnij jednocześnie przyciski End Time i Buzzer dla 3 przycisków, aby aktywować blokadę dziecięcą. Blokada rodzicielska musi być dezaktywowana, aby móc uruchomić nowy program po zakończeniu bieżącego programu lub aby móc ingerować w program. Aby wyłączyć blokadę dziecięcą, przytrzymaj te same przyciski przez 3 sekundy.

  C UWAGA
  · Gdy blokada rodzicielska jest włączona, na ekranie włącza się wskaźnik ostrzegawczy blokady rodzicielskiej.
  · Blokada rodzicielska dezaktywuje si, gdy suszarka zostanie wylczona i wlczona pokrtlem Wl. /Wyl. /Anuluj.
  Gdy blokada przed dziećmi jest aktywna: Gdy suszarka pracuje lub jest w stanie czuwania, symbole wskaźników nie zmieniają się po zmianie położenia pokrętła wyboru programu.
  C UWAGA
  · Gdy suszarka pracuje i blokada przed dziemi jest aktywna, po obróceniu pokrtla wyboru programu dwik emituje dwa razy. Jeśli blokada przed dziećmi zostanie wyłączona bez przywrócenia pokrętła wyboru programu do poprzedniego położenia, program zostanie zakończony z powodu zmiany położenia pokrętła wyboru programu. 9 Zmiana programu po jego uruchomieniu Po ​​uruchomieniu suszarki można zmienić program wybrany do suszenia prania na inny program
  · Np. wybierz program Extra Dry, obracajc pokrtlo Wl. /Wyboru programu, aby wybra Extra Dry zamiast Iron Dry.
  · Naciśnij przycisk Start/Stand-by, aby uruchomić program.
  Dodawanie i wyjmowanie ubrań w trybie czuwania Jeśli chcesz dodać ubrania do/z suszarki po uruchomieniu programu suszenia:
  · Naciśnij przycisk Start/Stand-by, aby przełączyć suszarkę w stan czuwania. Operacja suszenia zostaje zatrzymana.
  · Otwórz drzwiczki w stanie spoczynku i zamknij drzwi po wyjciu lub dodaniu prania.

  14

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  C UWAGA
  · Dodanie prania po rozpoczęciu operacji suszenia może spowodować, że wysuszone pranie wewnątrz pralki zmiesza się z mokrym praniem i pozostawi pranie damp pod koniec operacji.
  · Dodawanie lub wyjmowanie prania podczas suszenia moe by powtarzane tyle razy, ile zechce. Jednak ta operacja stale przerywa operację suszenia, a tym samym wydłuża czas trwania programu i zużycie energii. Dlatego zaleca się dodanie prania przed rozpoczęciem programu.
  · Jeli nowy program zostanie wybrany przez obrócenie pokrtla wyboru programu, gdy suszarka jest w stanie spoczynku, trwajcy program zostanie zakoczony. 11 Zakończenie programu Po zakończeniu programu zaświecą się diody LED ostatniego ostrzeżenia/przeciwzmarszczkowego i czyszczenia filtra światłowodowego na wskaźniku śledzenia programu. Drzwiczki załadunkowe mogą zostać otwarte, a suszarka jest gotowa do kolejnego uruchomienia. Ustaw pokrętło wł. /wyboru programu w pozycji
  Pozycja On/Off do wyłączenia suszarki.
  C UWAGA
  · Jeli pranie nie zostanie wyjte po zakoczeniu programu, funkcja zapobiegania zagnieceniom zostanie aktywowana na 2 godziny, aby zapobiec zagnieceniu si prania w pralce. Program przewraca pranie w 10-minutowych odstępach, aby zapobiec ich gnieceniu się.

  OSTRZEŻENIE!
  · Nie dotykaj wewntrznej powierzchni bębna podczas dodawania lub zdejmowania odziey w trakcie trwania programu. Powierzchnia bębna jest gorąca. 10 Anulowanie programu Jeśli chcesz anulować program i zakończyć operację suszenia z jakiegokolwiek powodu po uruchomieniu suszarki, przekręć pokrętło Wł. /Anuluj, program zostanie anulowany.
  OSTRZEŻENIE!
  · Wnętrze suszarki będzie bardzo gorące, gdy anulujesz program w trakcie pracy suszarki, więc uruchom program odświeżania, aby pozwolić jej ostygnąć.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  15

  6 Konserwacja i czyszczenie
  Żywotność produktu wydłuża się, a często napotykane problemy zmniejszają się, jeśli jest czyszczony w regularnych odstępach czasu.
  OSTRZEŻENIE!
  · Proszę odłączyć produkt przed wykonaniem instrukcji konserwacji i czyszczenia. (np. panel sterowania, korpus itp. )
  6. 1 Filtr kłaczków / Wewnętrzna powierzchnia drzwiczek Włókna i włókna uwalniane z prania do powietrza podczas cyklu suszenia są gromadzone w filtrze kłaczków.
  OSTRZEŻENIE!
  · Zawsze czyścić filtr kłaczków i wewnętrzne powierzchnie drzwiczek po każdym procesie suszenia.
  C UWAGA
  · Obudowę filtra kłaczków można czyścić odkurzaczem.
  Aby wyczyścić filtr kłaczków:
  · Otwórz drzwiczki.
  · Wyjmij filtr kłaczków, pociągając go do góry i otwórz filtr kłaczków.
  · Czyść kłaczki, włókna i nitki bawełniane ręcznie lub miękką szmatką.
  · Zamknij filtr kłaczków i umieść go z powrotem w obudowie.

  Na porach filtra może nawarstwiać się warstwa, która może powodować zatykanie filtra po dłuższym korzystaniu z suszarki. Umyj filtr kłaczków ciepłą wodą, aby usunąć warstwę, która gromadzi się na powierzchni filtra kłaczków. Całkowicie osusz filtr kłaczków przed ponownym zainstalowaniem.
  · Oczyść całą wewnętrzną powierzchnię drzwi załadunkowych i uszczelkę drzwi załadunkowych miękką damp płótno.
  6. 2 Czyszczenie czujników Jest dampczujniki w suszarce, które wykrywają, czy pranie jest suche, czy nie. Aby wyczyścić czujniki:
  · Otwórz drzwiczki suszarki. · Pozwól urządzeniu ostygnąć, jeśli jest
  nadal gorące z powodu procesu suszenia. · Wytrzyj metalowe powierzchnie czujnika
  miękką szmatką, dampzalać octem i wysuszyć.
  C UWAGA
  · Czyścić metalowe powierzchnie czujników 4 razy w roku.
  · Nie używaj metalowych narzędzi do czyszczenia metalowych powierzchni czujników.
  OSTRZEŻENIE!
  · Nigdy nie używaj do czyszczenia rozpuszczalników, środków czyszczących lub podobnych substancji ze względu na ryzyko pożaru i wybuchu!

  16

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  6. 3 Opróżnianie zbiornika wody DampPranie jest usuwane i skraplane podczas procesu suszenia, a powstająca woda gromadzi się w zbiorniku na wodę. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.

  OSTRZEŻENIE!

  · Skondensowana woda nie nadaje się do picia!

  · Nigdy nie wyjmuj zbiornika na wod podczas trwania programu!

  Jeśli zapomnisz opróżnić zbiornik na wodę, urządzenie zatrzyma się podczas kolejnych cykli suszenia, gdy zbiornik na wodę będzie pełny i zacznie migać symbol ostrzegawczy zbiornika na wodę. W takim przypadku opróżnij zbiornik na wodę i naciśnij przycisk Start/Pauza, aby wznowić cykl suszenia. Aby opróżnić zbiornik na wodę:

  1.

  Wyjmij zbiornik na wodę z szuflady

  lub pojemnik ostrożnie.

  o wyczyścić skraplacz: ·

  Jeśli proces suszenia został przeprowadzony, otwórz drzwi urządzenia i poczekaj, aż ostygnie

  · Odblokuj 2 zamki kondensatora po otwarciu płyty stopki

  · Wyciągnij skraplacz.

  Wyczyść skraplacz, nakładając wodę pod ciśnieniem za pomocą armatury prysznicowej i poczekaj, aż woda spłynie.

  2.

  Spuść wodę ze zbiornika.

  Umieścić skraplacz w jego obudowie. Zamocuj 2 zamki i upewnij się, że są dobrze osadzone.

  · Jeśli w lejku zbiornika na wodę nagromadziły się kłaczki, należy go wyczyścić pod bieżącą wodą.
  · Umieść zbiornik na wodę na swoim miejscu.
  C UWAGA
  · Jeśli jako opcja jest używane bezpośrednie spuszczanie wody, nie ma potrzeby opróżniania zbiornika na wodę. 4 Dla skraplacza;
  C UWAGA
  · Skraplacz należy czyścić po każdych 30 cyklach suszenia lub raz w miesiącu.

  Zamknij osłonę płyty progowej.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  17

  7 Rozwiązywanie problemów
  Operacja suszenia trwa zbyt długo.
  Pory filtra włóknistego mogą być zatkane. >>> Umyj filtr ciepłą wodą. Szuflada filtra może być zatkana. >>> Wyczyść gąbkę i tkaninę filtracyjną (jeśli jest) w szufladzie filtra. (dla produktów z pompą ciepła) Skraplacz może być zablokowany. >>> Umyj skraplacz. (dla produktów ze skraplaczem) Kratki wentylacyjne z przodu urządzenia mogą być zamknięte. >>> Usuń wszelkie przedmioty przed kratkami wentylacyjnymi, które blokują powietrze. Wentylacja może być niewystarczająca, ponieważ obszar, w którym zainstalowana jest maszyna, jest zbyt mały. >>> Otwórz drzwi lub okna, aby zapobiec bardzo wysokiemu wzrostowi temperatury w pomieszczeniu. Na czujnikach wilgotności lub temperatury mogła nagromadzić się warstwa wapna. >>> Wyczyść czujniki wilgotności lub temperatury. Być może załadowano nadmierną ilość prania. >>> Nie obciążaj nadmiernie suszarki. Pralnia mogła nie zostać odpowiednio wyciśnięta. >>> Wykonaj pranie z większą prędkością na pralce.
  Ubrania wychodzą damp po wyschnięciu.
  Mógł zostać użyty program nieodpowiedni do danego rodzaju prania. >>> Sprawdź etykiety konserwacyjne na ubraniach i wybierz program odpowiedni do rodzaju ubrań lub użyj programów czasowych jako dodatkowych. Pory filtra włóknistego mogą być zatkane. Kondensator może być zablokowany. (dla produktów ze skraplaczem) Szuflada filtra może być zatkana. (W przypadku produktów z pompą ciepła) Być może załadowano nadmierną ilość prania. >>> Wykonać wyciskanie pralki z większą prędkością.
  Suszarka nie włącza się lub nie można uruchomić programu. Suszarka nie działa po skonfigurowaniu.
  Wtyczka zasilania może być odłączona. >>> Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony. Drzwiczki mogą być otwarte. >>> Upewnij się, że drzwiczki są prawidłowo zamknięte. Program może nie być ustawiony lub przycisk Start/Standby może nie zostać naciśnięty. >>> Sprawdź, czy program jest ustawiony i nie znajduje się w pozycji gotowości. Może być aktywowana blokada dziecięca. >>> Wyłącz blokadę dziecięcą.
  Program zakończył się przedwcześnie bez powodu.
  Drzwiczki mogą nie być całkowicie zamknięte. Może być moctagmi. >>> Naciśnij przycisk Start/Stand-by, aby uruchomić program. Zbiornik na wodę może być pełny. >>> Opróżnij zbiornik na wodę.
  Ubrania skurczyły się, stwardniały lub zepsuły. >>> Sprawdź metki konserwacyjne na ubraniach i wybierz program odpowiedni dla odzieży.
  Oświetlenie wewnątrz suszarki nie włącza się. (Dla modeli z alamp)
  Suszarka może nie być włączona przyciskiem Wł. lub program może nie zostać wybrany dla pralek bez przycisku Wł. >>> Upewnij się, że suszarka jest włączona. Lamp może działać nieprawidłowo. >>> Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, aby wymienić lamp.
  Symbol ostrzegawczy/dioda LED czyszczenia filtra świeci/miga.

  Filtr włóknisty może nie być wyczyszczony. >>> Wyczyść filtr. Szczelina filtra może być zatkana kłaczkami. >>> Wyczyść gniazdo filtra. Mogła nagromadzić się warstwa kłaczków, która zatyka pory filtra kłaczków.
  Woda kapie z drzwiczek.
  Włókna mogły zebrać się po wewnętrznej stronie drzwi załadunkowych i uszczelce drzwi załadunkowych. >>> Oczyść wewnętrzne powierzchnie drzwiczek i powierzchnie uszczelek drzwi.
  Drzwiczki otwierają się same. >>> Popchnij drzwiczki, aż usłyszysz dźwięk zamykania.
  Symbol / dioda ostrzegawcza zbiornika wody świeci/miga.
  Zbiornik na wodę może być pełny. Wąż odprowadzający wodę mógł się załamać. >>> Jeśli pralka jest bezpośrednio podłączona do odpływu wody, sprawdź wąż odprowadzający wodę.
  Miga symbol pary (dla produktów z funkcją pary)
  Zbiornik pary może być pusty => Napełnij zbiornik pary wodą destylowaną lub skondensowaną.
  Programy parowe nie uruchamiają się (dla produktów z funkcją parową)
  Zbiornik pary może być pusty, ikona ostrzegawcza zbiornika pary może zaświecić się na ekranie => Napełnij zbiornik pary, aż ikona pary zgaśnie.
  Zmarszczki nie są usuwane za pomocą programu do usuwania zmarszczek. (Dla produktów z funkcją pary)
  Być może włożono nadmierną ilość prania => Włóż określoną ilość prania. Czas aplikacji pary można wybrać na niskim poziomie => Wybierz program z dużą ilością pary. Po zakończeniu programu pranie mogło pozostawać w pralce przez dłuższy czas => Wyjmij pranie zaraz po zakończeniu programu i wywieś je.
  Zapach prania nie został zmniejszony dzięki programowi usuwania zapachów. (dla produktów z programem usuwania zapachów)
  Być może włożono nadmierną ilość prania => Włóż określoną ilość prania.
  OSTRZEŻENIE!
  · Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu instrukcji zawartych w tej części, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.
  C UWAGA
  · W przypadku wystąpienia problemu z jakąkolwiek częścią urządzenia, można poprosić o wymianę, kontaktując się z autoryzowanym serwisem, podając numer modelu urządzenia.
  · Użytkowanie urządzenia z nieoryginalnymi częściami może spowodować jego awarię.
  · Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za awarie wynikające z użycia nieoryginalnych części.

  18

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  8 Podłączenie elektryczne
  Upewnij się, że masz gniazdko z uziemieniem o wartości 13 amps (minimum).
  8. 1 Uwaga! Po zainstalowaniu gniazdo musi być dostępne po instalacji lub należy użyć oddzielnego przełącznika (który może rozłączyć dwa bieguny) w instalacji. Sprawdź, czy jest odpowiedni. W celu trwałego połączenia należy użyć wyłącznika głównego z odstępem między stykami co najmniej 3 mm i wartością znamionową co najmniej 13 A. 2 Wymagania elektryczne Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnij się, żetage, a częstotliwość podana na tabliczce znamionowej odpowiada Twojemu zasilaniu energią elektryczną. Zalecamy podłączenie tego urządzenia do zasilania przez odpowiednie gniazdko z wyłącznikiem i bezpiecznikiem w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu lub będzie wymagał wymiany w dowolnym momencie, należy go wymienić na specjalny przewód zasilający, który można nabyć wyłącznie u autoryzowanego agenta serwisowego.
  OSTRZEŻENIE!
  To urządzenie musi być uziemione Jeśli zamontowana formowana wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy ją odciąć i założyć odpowiednią wtyczkę. Formowana wtyczka tego urządzenia zawiera bezpiecznik 13A. W przypadku konieczności wymiany bezpiecznika należy użyć bezpiecznika BS1362 o tej samej wartości, zatwierdzonego przez ASTA. Nie zapomnij założyć osłony bezpiecznika. W przypadku zgubienia osłony bezpiecznika nie wolno używać wtyczki, dopóki nie zostanie zamontowana nowa osłona bezpiecznika. Kolor nowej osłony bezpiecznika musi być taki sam jak kolor widoczny na czole wtyczki. Osłony bezpieczników są dostępne w każdym dobrym sklepie elektrycznym. Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony przewód zasilający powinien wymienić producent, jego serwis lub podobnie wykwalifikowana osoba. Montaż pod blatem Urządzenie można zainstalować pod blatem.

  OSTRZEŻENIE!
  Nie używaj bez zamontowanej górnej pokrywy. Ryzyko zranienia.
  WAŻNE!
  8. 3 Wkładanie innej wtyczki Ponieważ kolory przewodów w przewodzie zasilającym tego urządzenia mogą nie odpowiadać kolorom oznaczeń identyfikujących zaciski na wtyczce, wykonaj następujące czynności: 1 Podłącz zielono-żółty lub zielony (uziemiający) przewód do zacisk we wtyczce oznaczony „E” lub z symbolem lub kolorem zielono-żółtym lub zielonym. 2 Podłącz niebieski (neutralny) przewód do zacisku we wtyczce oznaczonego „N” lub kolorem czarnym. 3 Podłącz brązowy (pod napięciem) przewód do zacisku we wtyczce oznaczonego „L” lub koloru czerwonego. W przypadku alternatywnych wtyczek należy zamontować bezpiecznik 13A we wtyczce lub adapterze albo w głównej skrzynce bezpieczników. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
  Zielony i żółty lub zielony

  N
  Niebieski lub czarny

  L Brązowy lub czerwony

  8. 4 Pralka/suszarka Nie ustawiać pralki na suszarce. Spowodowałoby to uszkodzenie obu urządzeń, a gwarancje wygasłyby. Niebezpieczne jest również ustawianie urządzenia na drugim bez użycia odpowiedniego i zatwierdzonego zestawu do układania otrzymanego od producenta urządzeń. · Wymagany jest specjalny zestaw do sztaplowania jako wyposażenie dodatkowe, prosimy o kontakt z obsługą klienta.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  19

  KARTA PRODUKTU Zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 392/2012

  Nazwa dostawcy lub znak towarowy Nazwa modelu Udźwig znamionowy (kg)
  Rodzaj suszarki bębnowej
  Klasa efektywności energetycznej (1) Roczne zużycie energii (kWh) (2)
  Rodzaj kontroli
  Zużycie energii w standardowym programie do bawełny przy pełnym załadowaniu (kWh) Zużycie energii w standardowym programie do bawełny przy częściowym załadowaniu (kWh) Zużycie energii w trybie wyłączenia dla standardowego programu do bawełny przy pełnym załadunku, PO (W)

  Skraplacz wentylowany
  Automatyczne Nieautomatyczne

  Beko DTGC10000W – 7187842310 DTLC100051W – 7187842360
  10. 0 -
  B
  670, 6
  5, 73 2, 99
  0, 50

  Pobór mocy w trybie czuwania dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym wsadzie, PL (W)

  1, 00

  Czas trwania trybu czuwania (min)

  30

  Standardowy program do bawełny (3)

  Czas programu standardowego programu do bawełny przy pełnym załadowaniu, Tdry (min)

  165

  Czas trwania programu standardowego programu dla bawełny przy częściowym załadowaniu, Tdry1/2 (min)

  85

  Ważony czas programu standardowego programu dla bawełny przy pełnym i częściowym załadowaniu (T t)

  119

  Klasa wydajności kondensacji (4)

  B

  Średnia wydajność kondensacji standardowego programu do prania bawełny przy pełnym załadowaniu, C suche

  81%

  Średnia wydajność kondensacji standardowego programu do bawełny przy częściowym załadowaniu, Cdry1/2

  81%

  Ważona wydajność kondensacji standardowego programu do prania bawełny przy pełnym i częściowym załadowaniu, Ct

  81%

  Poziom mocy akustycznej dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym wsadzie (5)

  66

  Wbudowany

  -

  : Tak nie
  (1) Skala od A+++ (najwydajniejsza) do D (najniższa) (2) Zużycie energii na podstawie 160 cykli suszenia standardowego programu prania bawełny przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycia w trybach niskiego poboru mocy. Rzeczywiste zużycie energii na cykl będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia. (3) „Program suszenia do szafy bawełnianej” stosowany przy pełnym i częściowym załadowaniu to standardowy program suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i karcie, że ten program jest odpowiedni do suszenia zwykłego mokrego prania bawełnianego i że jest najbardziej wydajny program pod względem zużycia energii dla bawełny
  (4) Skala od G (najmniej wydajna) do A (najbardziej wydajna)
  (5) Średnia ważona wartość — LWA wyrażona w dB(A) re 1 pW

  20

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  STANDARDOWE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA BEKO UK I IRLANDIA
  Twój nowy produkt Beko jest objęty gwarancją dotyczącą wadliwych materiałów, wadliwych komponentów lub wad produkcyjnych.
  Gwarancja standardowa rozpoczyna się od daty pierwotnego zakupu produktu i trwa przez okres dwunastu (12) miesięcy, chyba że Beko plc („Producent”) wyrazi pisemną zgodę na przedłużenie gwarancji na produkt.
  W przypadku zakupu lodówko-zamrażarki w stylu amerykańskim standardowa gwarancja rozpoczyna się od daty pierwotnego zakupu produktu i obowiązuje przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy, chyba że Beko plc („Producent”) wyrazi zgodę na przedłużenie gwarancji za produkt na piśmie.
  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gwarancji na swój produkt (w tym, jak długo jest ona ważna), skontaktuj się ze sprzedawcą lub naszym centrum kontaktowym pod numerem 0333 207 9710 (Wielka Brytania i Irlandia Północna) lub 01 862 3411 (Republika Irlandii)
  Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie zmniejsza ani nie wpływa na Twoje prawa ustawowe w związku z produktem. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie Twoich ustawowych praw jako konsumenta. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych praw, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego zakupiłeś produkt. W pewnych okolicznościach możliwe jest, że Twoje prawa ustawowe mogą oferować dodatkowy lub wyższy poziom ochrony niż ten oferowany zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
  Co obejmuje ta gwarancja?
  · Naprawy produktu wymagane w wyniku wadliwych materiałów, wadliwych komponentów lub wad produkcyjnych. · Funkcjonalne części zamienne do naprawy produktu. · Koszt wykonania naprawy przez Inżyniera Zatwierdzonego przez Beko.
  Czego nie obejmuje?
  · Uszkodzenia podczas transportu i dostawy. · Części obudowy lub wyglądu, w tym między innymi pokrętła sterujące, klapki i uchwyty. · Akcesoria i/lub materiały eksploatacyjne, w tym między innymi tacki na lód, skrobaki, koszyki na sztućce, filtry i światło
  żarówki. · Naprawy konieczne jako bezpośredni lub pośredni skutek:
  – Przypadkowe uszkodzenie, niewłaściwe użycie lub nadużycie produktu. – Próba naprawy produktu przez osobę inną niż Zatwierdzony Inżynier Beko („Inżynier”). – Instalacja lub użytkowanie produktu w przypadku, gdy taka instalacja lub użytkowanie nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym
  gwarancji lub Instrukcji obsługi. · Naprawy produktu eksploatowanego w dowolnym momencie w komercyjnych lub niemieszkalnych pomieszczeniach domowych (chyba że posiadamy
  wcześniej uzgodniono środowisko instalacyjne).
  Niniejsza gwarancja jest ograniczona do kosztów naprawy produktu. W zakresie dozwolonym przez prawo Producent nie akceptuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowym działaniem jakiegokolwiek produktu zgodnie z oczekiwanymi standardami. Taka strata finansowa obejmuje między innymi stratę wynikającą z:
  · Czas wolny od pracy. · Uszkodzona żywność, odzież lub inne przedmioty. · Posiłki spożywane w restauracjach lub na wynos. · Ogólne odszkodowanie za niedogodności.
  Ważne uwagi
  1. Twój produkt został zaprojektowany i zbudowany wyłącznie do użytku domowego. 2. Gwarancja zostanie automatycznie unieważniona, jeśli produkt zostanie zainstalowany lub jest używany w celach komercyjnych lub niemieszkalnych
  domowe pomieszczenia gospodarstwa domowego, chyba że wcześniej uzgodniliśmy warunki instalacji. 3. Produkt musi być prawidłowo zainstalowany, zlokalizowany i obsługiwany zgodnie z instrukcjami zawartymi w
  Broszura z instrukcjami użytkownika dołączona do produktu. 4. Profesjonalna instalacja przez wykwalifikowanego instalatora elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego jest zalecana dla wszystkich prań
  Maszyny, zmywarki i kuchenki elektryczne (nieprawidłowa instalacja może skutkować koniecznością pokrycia kosztów naprawy produktu). 5. Kuchenki gazowe muszą być profesjonalnie zainstalowane przez zarejestrowanego instalatora gazu Gas Safe (lub Gas Networks Ireland w Republice Irlandii). 6. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. 7. Niniejsza gwarancja obowiązuje od początkowej daty zakupu nowego produktu od autoryzowanego sprzedawcy i traci ważność w przypadku odsprzedaży produktu. 8. Niniejsza gwarancja nie dotyczy sprzedaży stopniowanej (gdzie produkt jest kupowany jako „drugi”).

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  21

  9. Posiadanie kopii niniejszych warunków nie musi oznaczać, że produkt jest objęty niniejszą gwarancją. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Call Center pod podanym powyżej numerem.
  10. Producent zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia gwarancji w przypadku, gdy jego pracownicy lub przedstawiciele w trakcie wykonywania swoich obowiązków zostaną narażeni na nadużycia fizyczne lub słowne.
  11. Opcjonalne dodatki, jeśli są dostępne (np. wysuwane nóżki) są dostarczane wyłącznie za opłatą.
  Czy Beko oferuje zamienniki?
  Jest to gwarancja tylko na naprawę. Czasami Producent może według własnego uznania wymienić produkt na nowy zamiast naprawy. W przypadku, gdy oferowany jest zamiennik, będzie to zwykle identyczny model, ale gdy nie jest to możliwe, dostarczony zostanie model o podobnej specyfikacji. Producent pokryje koszty i zorganizuje dostawę nowego produktu oraz zwrot starego. Wszelkie koszty związane z odłączeniem wadliwego produktu i zainstalowaniem produktu zastępczego nie będą ponoszone przez Producenta, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione na piśmie. Oryginalna gwarancja będzie nadal miała zastosowanie do produktu zastępczego; nowy produkt nie będzie objęty nową gwarancją.
  Kiedy odbędzie się naprawa?
  Nasi inżynierowie pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 9. 00:5. 00 do XNUMX:XNUMX. Wizyty poza tymi godzinami mogą być możliwe według wyłącznego uznania Producenta, ale nie można tego zagwarantować. Chociaż nasi Inżynierowie dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności i spełnić prośby o określone spotkania, nie można tego zagwarantować. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości przeprowadzenia naprawy z powodu niemożności ustalenia dogodnego terminu.
  Czy za naprawy będą pobierane opłaty?
  Twoim obowiązkiem jest dostarczenie Inżynierowi dowodu, że Twój produkt jest objęty niniejszą gwarancją, wraz z dowodem zakupu. Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia uzasadnionych kosztami każdego zgłoszenia serwisowego, jeżeli:
  · Nie możesz przedstawić dowodu, że Twój produkt jest objęty tą gwarancją. · W przypadku, gdy wykonano wezwanie serwisu i inżynier stwierdzi, że produkt nie jest wadliwy. · Czy produkt nie został zainstalowany lub obsługiwany zgodnie z instrukcją obsługi. · Czy usterka została spowodowana przez coś innego niż wadliwe materiały, wadliwe komponenty lub wady produkcyjne. · W przypadku nieodebranych terminów.
  Zapłata tych kosztów jest należna natychmiast po dostarczeniu przez Inżyniera faktury. Producent zastrzega sobie prawo do zakończenia gwarancji w przypadku nieuregulowania w terminie kosztów wezwania serwisowego.
  Jeśli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii, niniejsza gwarancja będzie podlegać prawu angielskiemu i sądowi angielskiemu, z wyjątkiem miejsca zamieszkania w innej części Wielkiej Brytanii, w którym to przypadku zastosowanie będzie miało prawo i sądy tej lokalizacji.
  Jeśli mieszkasz w Republice Irlandii, niniejsza gwarancja będzie podlegać prawu irlandzkiemu, a jurysdykcję sprawować będą irlandzkie sądy.
  Gwarancji tej udziela Beko plc. Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8Q.
  Beko plc jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 02415578.

  WARUNKI GWARANCJI NA URZĄDZENIA WBUDOWANE BEKO UK I IRLANDIA
  Jeśli kupiłeś wbudowane lub zintegrowane urządzenie i zarejestrowałeś je w ciągu 90 dni od zakupu, wypełniając formularz rejestracyjny online, wówczas standardowa 12-miesięczna gwarancja zostanie przedłużona do 24 miesięcy, na tych samych warunkach, co wyszczególnione w naszym Standardowe warunki gwarancji.

  22

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  BEKO UK I IRLANDIA PROSMART INVERTER MOTOR WARUNKI GWARANCJI
  Ta 10-letnia gwarancja dotyczy produktów Beko wyposażonych w silnik inwerterowy ProSmart.
  Warunki gwarancji ProSmart Motor stanowią uzupełnienie naszych standardowych warunków gwarancji wyszczególnionych w poprzedniej sekcji.
  Aby aktywować 10-letnią gwarancję, MUSISZ zarejestrować urządzenie w ciągu 90 dni od pierwotnej daty zakupu. Możesz zarejestrować się, najpierw odwiedzając Beko. uk/register i postępując zgodnie z instrukcjami online.
  Urządzenia wolnostojące Beko objęte są standardowo 12-miesięczną gwarancją na części i robociznę,
  Urządzenia do zabudowy Beko objęte są standardowo 12-miesięczną gwarancją na części i robociznę. Po rejestracji urządzenia przedłuża się to do 24 miesięcy bezpłatnie. Po zarejestrowaniu urządzenia w celu uzyskania dodatkowej gwarancji, automatycznie aktywujesz 10-letnią gwarancję ProSmart Motor. Nie musisz się dwukrotnie rejestrować. (beko. uk/warunki-gwarancji).
  Aby złożyć reklamację w stosunku do gwarancji na silnik falownika Beko ProSmart („Gwarancja”), wszystkie dane klienta i produktu muszą zostać zarejestrowane w Beko plc zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Ta dodatkowa 9-letnia (dla urządzeń wolnostojących) lub 8-letnia (dla urządzeń wbudowanych lub zintegrowanych) gwarancja obowiązuje dopiero po wygaśnięciu standardowej gwarancji producenta.
  2. Dotyczy tylko silników ProSmart Inverter wybranych pralek, pralko-suszarek, suszarek bębnowych i zmywarek. Nie obejmuje kosztów robocizny ani żadnych innych składników produktu. Ponadto jest ważna tylko w przypadku jednej wymiany silnika ProSmart w ciągu dodatkowego 9-letniego (dla urządzeń wolnostojących) lub 8-letniego (dla urządzeń do zabudowy) okresu gwarancji. Aby aktywować gwarancję, MUSISZ zarejestrować swoje urządzenie w ciągu 90 dni od pierwotnej daty zakupu, odwiedzając stronę beko. uk/register. Klienci otrzymają pocztą elektroniczną lub pocztową unikalny kod referencyjny jako dowód ważności gwarancji, który należy podać w momencie składania reklamacji. Wszelkie naprawy/wymiany silnika ProSmart Inverter mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego Agenta Serwisowego Beko („Agent Serwisowy”). Prace związane z naprawą/wymianą silnika ProSmart Inverter nie są objęte niniejszą gwarancją i są obciążane bezpośrednio przez Agenta Serwisowego.
  7. Wszelkie dodatkowe elementy zamontowane w produkcie w dowolnym momencie nie będą objęte niniejszą gwarancją i będą naliczane bezpośrednio przez Agenta Serwisowego. Gwarancja jest niezbywalna i nie podlega wymianie na gotówkę.
  9. Nie ma alternatywnych lub dodatkowych ofert do niniejszej Gwarancji. Gwarancja nie obejmuje standardowej gwarancji producenta
  11. Przedstawione powyżej warunki stanowią uzupełnienie standardowych warunków gwarancji na produkt. Prosimy o zapoznanie się z tymi Warunkami i zapoznanie się z nimi podczas zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.
  12. Podane przez Ciebie informacje możemy wykorzystywać w celach marketingowych oraz do analizy Twoich preferencji zakupowych. Możemy przechowywać Twoje dane przez rozsądny okres do tych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i ogólnymi przepisami o ochronie danych (RODO). Możesz zdecydować się na tę usługę podczas procesu rejestracji. Dalsze szczegóły są dostępne na stronie http://www. uk/cookie-and-privacy.
  13. Niniejszy Regulamin podlega prawu Anglii i Walii; producent: Beko plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford WD18 8QU. Numer rejestracyjny firmy: 02415578.

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  23

  JAK UZYSKAĆ ​​SERWIS DLA TWOJEGO URZĄDZENIA
  Prosimy o przechowywanie dowodu zakupu lub innego dowodu zakupu w bezpiecznym miejscu; będziesz musiał mieć dostępną dokumentację, jeśli produkt będzie wymagał uwagi w ramach gwarancji.

  Prosimy o poświęcenie kilku chwil na uzupełnienie poniższych informacji, ponieważ będą one potrzebne podczas dzwonienia do nas lub korzystania z naszych usług online. Dzwoniąc do nas, może być konieczne wprowadzenie numeru seryjnego na klawiaturze telefonu. Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę beko. uk/support/model-finder

  · Numer modelu produktu jest wydrukowany w Instrukcji obsługi / Instrukcji obsługi · Model produktu i numer seryjny są wydrukowane na etykiecie znamionowej przymocowanej do urządzenia. · Sprzedawca detaliczny (zakup od) i data zakupu zostaną wydrukowane na potwierdzeniu zakupu lub innym dowodzie
  zakup dokumentów
  Samo zapisanie tych danych nie będzie liczone jako dowód zakupu. Do zgłoszenia serwisu gwarancyjnego wymagany jest ważny dowód zakupu.

  Numer modelu

  Numer seryjny

  Zakupiony od

  Data zakupu

  Aby uzyskać serwis gwarancyjny lub porady dotyczące produktu, zadzwoń do naszego centrum kontaktowego
  Przed wezwaniem serwisu prosimy o zapoznanie się z instrukcją rozwiązywania problemów w broszurze Instrukcja obsługi, ponieważ opłata może zostać pobrana w przypadku braku usterki i nawet jeśli produkt nadal jest objęty gwarancją. Po zorganizowaniu serwisu obszar wokół produktu musi być łatwo dostępny dla Inżyniera, bez konieczności demontażu lub przenoszenia szafek czy mebli. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie naszym Inżynierom czystego i bezpiecznego środowiska do przeprowadzania wszelkich napraw.
  Dzwoniąc do nas, przygotuj numer modelu i numer seryjny, ponieważ podczas rozmowy może być konieczne wprowadzenie numeru seryjnego na klawiaturze telefonu.
  Wielka Brytania i Irlandia Północna:
  0333 207 9710
  Połączenia stacjonarne lub komórkowe z numerami 0333 kosztują nie więcej niż połączenia z numerami geograficznymi 01 lub 02 i są naliczane według stawki podstawowej. Połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych są wliczone w bezpłatne pakiety połączeń, ale prosimy o sprawdzenie u dostawcy usług telefonicznych dokładnych opłat za połączenie. Republika Irlandii:
  01 862 3411
  Serwis po wygaśnięciu gwarancji producenta
  W przypadku zakupu gwarancji przedłużonej prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w dokumencie umowy o przedłużoną gwarancję, w przeciwnym razie prosimy o kontakt telefoniczny pod odpowiednim numerem powyżej, gdzie usługa jest odpłatna. W przypadku trudności z uzyskaniem usługi zadzwoń do nas pod numer 0333 207 9710 lub 01 862 3411
  Skontaktuj się z nami przez nasz webwitryna internetowa
  Wyślij nam bezpieczną wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego online. Zapraszamy do odwiedzenia naszego webstronie, kliknij Skontaktuj się z nami i wybierz temat wsparcia produktu z listy opcji. Uzupełnij wymagane dane i kliknij wyślij wiadomość.
  Rejestracje produktów
  Rejestracje w Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronie beko. uk/register, a w przypadku Republiki Irlandii na stronie beko. ie/register.

  24

  Suszarka / Instrukcja obsługi

  Dokumenty / Zasoby

  beko suszarka [pdf] Instrukcja obsługi
  Suszarka, DTGC10000W, DTLC100051W

  Referencje

  Zobacz poniższy poradnik dla Beko RFSA210K20W. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  MANUALSCAT | PL

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytanie dotyczące Beko RFSA210K20W, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beko RFSA210K20W. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beko RFSA210K20W tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

  Zadaj pytanie o Beko RFSA210K20W

  Strona: 1

  Gratulujemy wyboru urządzenia o wysokiej jakościprodukcji firmy Beko, zaprojektowanego dowieloletniego użytkowania.Przede wszystkim bezpieczeństwo!Prosimy nie przyłączać zamrażarki do prądu, dopóki niezostanie usunięte całe opakowanie i zabezpieczenia naczas transportu.• Jeśli zamrażarkę transportowano w pozycji poziomej,przed włączeniem należy postawić ją w pionie na conajmniej 4 godziny, aby przywrócić prawidłowy stanoleju w sprężarce.• Jeśli pozbywacie się starej zamrażarki z zamkiem lubzatrzaskiem w drzwiczkach upewnijcie się, żepozostawiono ją w bezpiecznych warunkach, tak abynie mogły zamknąć się w niej dzieci.* Urządzenie to można używać wyłącznie zgodnie zjego przeznaczeniem.• Nie wolno pozbywać się zamrażarki poprzez spaleniejej. W izolacji zamrażarki zastosowano pozbawioneCFC substancje łatwopalne. Sugerujemy, abyskontaktować się z miejscowymi władzami w celuzasięgnięcia informacji o możliwościach recyklinguzamrażarki.• Nie zalecamy użytkowania tej zamrażarki wnieogrzewanym, zimnym pomieszczeniu. (np. wgarażu, szklarni, przybudówce, szopie, altance, itp. )Aby uzyskać możliwie najlepsze osiągi i uniknąćkłopotów przy pracy tej zamrażarki warto uważnieprzeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganieniniejszej instrukcji może spowodować utratę prawa dobezpłatnego serwisu w okresie gwarancyjnym.Prosimy zachować tę instrukcję w bezpiecznym miejscudo wglądu w przyszłości.Oryginalne części zamienne będą dostępne przez 10lat od daty zakupu produktu.PL Instrukcja użytkowania1Urządzenie przeznaczone jest dla osób zdrowych fizycznie i psychicznie. Osoby nie znająceurządzenia powinny zostać przeszkolone z jego obsługi przez osobę odpowiedzialną za ichbezpieczeństwo bądź użytkować urządzenie jedynie pod jej nadzorem.Dzieci mogą korzystać z urządzenia jedynie pod opieką osób dorosłych. Urządzenie nie jestprzeznaczone do zabawy.

  Strona: 2

  PL Instrukcja użytkowaniaWymogi elektrycznePrzed włożeniem wtyczki do gniazdka w ścianienależy upewnić się, że napięcie i częstotliwośćpodane na tabliczce znamionowej wewnątrzzamrażarki odpowiadają parametrom domowejsieci zasilającej. Wtyczka musi być łatwodostepna po instalacji, aby można było odłączyćurządzenie od zasilania.Uwaga!Urządzenia elektryczne naprawiać mogą tylkowykwalifikowani fachowcy. Aby uniknąćzagrożenia w razie uszkodzenia przewoduzasilającego, należy go wymienić u producentalub w punkcie obsługi klientów.UWAGA!W urządzeniu tym zastosowano gaz R600a,przyjazny środowisku naturalnemu ale łatwopalny.Podczas transportu i ustawianie zamrażarkinależy uważać, aby nie uszkodzić jej systemuchłodniczego. Jeśli system chłodniczy ulegnieuszkodzeniu i ulatnia się z niego gaz, należytrzymać zamrażarkę z dala od źródeł ognia i przezjakiś czas przewietrzyć pomieszczenie.UWAGA - W celu przyśpieszenia procesurozmrażania zamrażarki nie należy używaćżadnych urządzeń mechanicznych ani innychśrodków poza zalecanymi przez jej producenta.UWAGA -Nie wolno uszkodzić obwodu czynnikachłodniczego.UWAGA - Wewnątrz komór zamrażarki doprzechowywania żywności nie wolno używaćżadnych urządzeń elektrycznych, o ile nie są zrodzaju zalecanego przez jej producenta.UWAGA - W razie uszkodzenia przewoduzasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musigo wymienić producent, jego agent serwisowy lubpodobnie wykwalifikowany personel.Podłączenie do zasilania!!! OstrzeżenieUrządzenie to musi być uziemione• Należy sprawdzić, czy rodzaj i napięcie zasilaniaw miejscu ustawienia zamrażarki odpowiadajądanym na tabliczce znamionowej w jej wnętrzu.• Bezpieczeństwo zamrażarki pod względemelektrycznym zapewnione jest tylko wtedy, jeślidomowy system uziemienia zainstalowanozgodnie z przepisami.• Ustawiając zamrażarkę należy zadbać, abynie stała na przewodzie zasilającym, co możegrozić jego uszkodzeniem.• Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki wgniazdku zasilającym. Nie należy stosowaćani przedłużaczy ani rozdzielników.•Parametry elektryczne zamrażarki podano natabliczce znamionowej umieszczonej w jej wnętrzu.•Elektryczny przewód zasilający należy ułożyćtak, aby można go było łatwo włączyć i wyłączyćpo zakończeniu instalacji.•Jeśli nie ma dostępu do przewodu zasilającegonależy użyć przekładki izolacyjnej (dla modeli dozabudowy).(! ) Urządzenie jest przeznaczone do pracy przyzasilaniu ~220-240V.Instrukcje transportowe1. Zamrażarkę należy transportować tylko wpozycji pionowej. Opakowanie, w którymdostarczono zamrażarkę, musi pozostaćnienaruszone podczas transportu.2. Jeśli transportowano zamrażarkę w pozycjipoziomej, przez co najmniej 4 godziny nie wolno jejuruchomić, aby przywrócić należyty stan systemu.3. Nieprzestrzeganie powyższego zaleceniamoże skutkować uszkodzeniem zamrażarki, zaktóre nie będzie odpowiadał jej wytwórca.4. Zamrażarkę należy chronić przed deszczem,wilgocią i innymi wpływami atmosferycznymi.• Podczas czyszczenia i transportu zamrażarkinależy uważać, aby nie dotykać spodumetalowych przewodów sprężarki z tyłuzamrażarki, ponieważ może to spowodowaćskaleczenia palców i rąk.• Nie należy stawać ani siadać na zamrażarce,ponieważ nie przewidziano tego przy jejprojektowaniu. Można zrobić sobie krzywdę, lubuszkodzić zamrażarkę.• Upewnijcie się, że elektryczny przewódzasilający nie uwiązł pod zamrażarką w trakcie jejustawiania i przesuwania, ponieważ mogłoby togo uszkodzić.• Nie można pozwolić, aby zamrażarką bawiły siędzieci, ani manipulowały jej pokrętłami i przyciskami.Instrukcje instalacyjne1. Nie należy używać zamrażarki wpomieszczeniu, w którym w nocy, a zwłaszcza wzimie, temperatura może spaść poniżej -15OC,ponieważ przeznaczona jest do pracy wtemperaturach otoczenia pomiędzy -15OC a +43OC.Przy niższych temperaturach zamrażarka może niedziałać, czego skutkiem będzie skróceniedopuszczalnego okresu przechowywania żywności.2. Nie należy ustawiać zamrażarki w pobliżukuchenek ani grzejników, a także bezpośrednio wpolu działania promieni słonecznych, ponieważpowoduje to dodatkowe obciążenie jejfunkcjonowania.2

  Strona: 3

  PL Instrukcja użytkowaniaOraz zwróćcie uwagę, że:5. Po uruchomieniu sprężarki usłyszycie jejszum. Także płyn i gaz zamknięte w systemiechłodzenia mogą wydawać pewne odgłosy,niezależnie od tego, czy sprężarka pracuje, czynie. Jest to całkiem normalne.6. Do zamrażania świeżej żywności używa siękomory oznaczonej 4 gwiazdkami (zaleca sięużycie drugiej półki).7. Nie należy wkładać do zamrażarki zbyt wieleżywności na raz. Jakość żywności najlepiejzachowuje się, kiedy dogłębnie zamraża się ją wmożliwie najkrótszym czasie. Nie zaleca sięzatem przekraczania wydajności zamrażarkipodanej w „Danych urządzenia”. Pokrętłoustawień zamrażarki należy ustawić tak, abyuzyskać najniższą temperaturę wewnątrzzamrażarki, przy uruchomionej funkcji szybkiegozamrażania i palącej się lampce.8. Nie należy wkładać żywności do zamrażarkizaraz po jej włączeniu. Poczekajcie, aż osiągniętazostanie właściwa temperatura przechowywania.Zalecamy sprawdzanie temperatury dokładnymtermometrem (patrz rozdział „Regulacja inastawianie temperatury”).Ważna uwaga:W razie przerwy w zasilaniu elektrycznością nienależy otwierać drzwiczek. Zamrożonej żywnościnic się nie stanie, jeśli awaria taka trwa nie dłużejniż 15 godzin. Jeśli awaria trwa dłużej, należysprawdzić żywność i albo zjeść ją od razu, albozagotować i ponownie zamrozić.Panel sterowania zamrażarki (Rys. 5)Panel sterowania służy do nastawiania temperaturyw zamrażarce i ma następujące funkcje:1 - Funkcje ustawień zamrażarkiFunkcja ta umożliwia nastawienie temperatury wkomorze zamrażanie.Naciśnij ten przycisk, aby ustawić temperaturę wkomorze zamrażanie odpowiednio na -(najcieplej), --, ---, ----, -----, (najzimniej).2 - Wskaźnik ustawienia temperatury wkomorze zamrażanieWskazuje temperaturę ustawioną w komorzezamrażanie. Ustawienia to: - (najcieplej), --,---, ----, -----, (najzimniej).3 - Błąd wysokiej temperatury /wskaźnik ostrzegawczyTa kontrolka włącza się w przypadku zbytwysokiej temperatury lub błędów.4 - Wskaźnik szybkiego zamrażaniaTa ikonka zapala się, jeśli funkcja szybkiegozamrażania Quick Freezer jest włączona.3Jeśli zamrażarkę zainstalowano obok źródła ciepłalub zamrażarki, po bokach należy zachowaćnastępujące minimalne odstępy:od kuchenek 30 mmod grzejników 300 mmod zamrażarek 25 mm3. Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza,należy wokół zamrażarki pozostawićwystarczająco wiele wolnej przestrzeni (Rys. 2).• Aby ustalić odstęp pomiędzy ścianą azamrażarką, na jej tylnej ścianie należy umieścićpokrywę wentylacyjną (Rys. 3).4. Zamrażarkę należy ustawić na równejpowierzchni. Obie przednie nóżki możnanastawiać według potrzeb. Aby zapewnić pionoweustawienie zamrażarki należy nastawić przednienóżki kręcąc nimi w zgodnie z kierunkiemwskazówek zegara lub przeciwnie doń, ażzamrażarka stać będzie pewnie na podłodze.Prawidłowe ustawienie nóżek zapobieganadmiernym drganiom i hałasowi (Rys. 4).5. Aby przygotować zamrażarkę do pracy należyzastosować się do instrukcji w rozdziale(„Czyszczenie i konserwacja”).Regulacja i nastawianie temperaturyTemperatura w zamrażarce zależy od ustawienieprzycisku temperatury zamrażarki (Rys. 5,pozycja 1). Generalnie temperatura ta wynosiponiżej -18OC. Niższe temperatury uzyskaćmożna przekręcając pokrętło ustawień zamrażarkiw kierunku pozycji najzimniej. Wskazanietermometru należy odczytać natychmiast,ponieważ po wyjęciu termometru z zamrażarkiego temperatura szybko wzrośnie. Prosimypamiętać, że za każdym otwarciem drzwiczekzimne powietrze ulatnia się i temperaturawewnątrz rośnie. Nie należy zatem pozostawiaćdrzwiczek otwartych i pamiętać o ich zamykaniunatychmiast po włożeniu lub wyjęciu żywności.Przed uruchomieniemOstateczne sprawdzeniePrzed uruchomieniem zamrażarki sprawdźcie,czy:1. Nóżki ustawiono tak, że zamrażarka stoiidealnie równo.2. Wnętrze jest suche, a powietrze możeswobodnie krążyć z tyłu.3. Wnętrze jest czyste, jak zaleca się w rozdziale„Czyszczenie i konserwacja”.4. Wtyczkę wetknięto w gniazdko w ścianie iwłączono jego zasilanie. Należy unikaćprzypadkowego wyłączenia zasilania przeznieumyślne przyciśnięcie wyłącznika.

  Strona: 4

  PL Instrukcja użytkowania45 - Funkcja szybkiego zamrażaniaPo naciśnięciu przycisku szybkiego zamrażania„Quick Freezer” temperatura w komorze spadnieponiżej wartości nastawionej. Funkcji tej możnaużywać do szybkiego zamrażania żywności wkomorze zamrażania. Jeśli ma być zamrożonaznaczna ilość świeżej żywności, zaleca sięuruchomienie tej funkcji przed włożeniem żywnoścido zamrażarki. Wskaźnik szybkiego zamrażaniabędzie się palić przez cały czas, gdy funkcja tapozostaje włączona. Aby wyłączyć tę funkcję,należy ponownie nacisnąć przycisk szybkiegochłodzenia „Quick Freezer”. Wskaźnik szybkiegochłodzenia Quick Freezer zgaśnie i ustawieniatemperatury powrócą do normalnych wartości. Wprzypadku niewyłączenia funkcji szybkiegozamrażania, funkcja ta wyłączy się automatyczniepo 25 godzinach lub gdy temperatura w komorzezamrażania osiągnie żądaną wartość. Funkcja niezostanie automatycznie włączona w momencieprzywrócenia zasilania po jego awarii.Przechowywanie żywności mrożonejZamrażarka służy do długoterminowegoprzechowywania mrożonek spożywczychkupionych w sklepie, a także można jej użyć dozamrażania i przechowywania żywności świeżej.Wskazówki przechowywania świeżej żywnościzamrożonej w domu znajdują się na wewnętrznejpowierzchni drzwiczek. W razie przerwy wzasilaniu elektrycznością nie należy otwieraćdrzwiczek. Przerwa w zasilaniu poniżej 15 godz.nie powinna zaszkodzić zamrożonej żywności.Jeśli awaria trwa dłużej, należy sprawdzić stanżywności i albo zjeść ją natychmiast, alboZamrażanie żywności świeżejAby uzyskać najlepsze rezultaty prosimyprzestrzegać następujących instrukcji. Nie należyzmrażać zbyt dużych ilości żywności na raz.Jakość żywności zachowuje się najlepiejzamrażając ją na wskroś najszybciej, jak tomożliwe. Należy specjalnie zadbać, aby niemieszać żywności mrożonej ze świeżą. Niewielkieilości żywności do ½ kg można zamrażać nieużywając funkcji szybkiego zamrażania.Sporządzanie kostek lodu (Rys. 6)Tackę na kostki lodu należy w 3/4 napełnić wodą iumieścić w zamrażarce. Przymarznięte tackinależy poluźniać trzonkiem łyżki lub podobnymnarzędziem, nie wolno do tego używaćprzedmiotów o ostrych krawędziach, takich jaknoże lub widelce.Poznaj swoją zamrażarkę (Rys. 1)1 - Panel sterowania, wyświetlacz i regulacja2 - Podpory tacki na lód i tacka na lód3 - Komora szybkiego zamrażania4 - Komory do przechowywania żywności mrożonej5 - Nastawiane nóżki przednieRozmrażanieZalecamy rozmrażanie komory zamrażarkiprzynajmniej dwa razy w roku, lub gdy warstwalodu jest zbyt gruba.• Narastanie warstwy lodu jest zjawiskiemnormalnym.• Narastanie warstwy lodu, zwłaszcza w górnejczęści komory, jest zjawiskiem naturalnym i nieszkodzi prawidłowej pracy zamrażarki.• Zaleca się rozmrażanie zamrażarki przyumiarkowanej ilości żywności mrożonej.• Przed rozmrażaniem należy ustawić przyciskustawień zamrażarki na najzimniej aby dobrzezamrozić żywność. W tym czasie temperaturazamrażarki nie może być zbyt niska.- Wyłączcie zamrażarkę z prądu.- Wyjmijcie zamrożoną żywność, zawińcie w kilkaarkuszy papieru i umieśćcie w chłodnym miejscu.- Zostawcie drzwiczki otwarte w celu szybkiegorozmrożenia i wstawcie do środka naczynia zgorącą wodą (maks. 800C). Do usuwania szronunie należy używać ostro zakończonychprzedmiotów takich jak noże lub widelce. Dorozmrażania nie należy używać suszarek dowłosów, grzejników elektrycznych, ani żadnychinnych urządzeń elektrycznych. Po zakończeniurozmrażania należy zamknąć część rozmrażającąi starannie do sucha wytrzeć wnętrze. (Rys. 7 i 8)Czyszczenie i konserwacja1. Zalecamy, aby przed czyszczeniem odłączyćzasilanie gniazdka elektrycznego i wyjąć z niegowtyczkę przewodu zasilającego.2. Do czyszczenia nie wolno stosować żadnychostrych narzędzi ani szorstkich substancji, mydła,domowych środków czystości, detergentów, aniwosku do polerowania.3. Szafkę zamrażarki należy czyścić letnią wodą,a następnie wytrzeć do sucha.4. Wnętrze należy czyścić ściereczkązamoczoną i wyżętą w roztworze jednej łyżeczkido herbaty sody oczyszczonej w 0, 5 litra wody, anastępnie wytrzeć do sucha.5. Jeśli zamrażarka ma być nieużywana przezdłuższy okres czasu, należy ją wyłączyć icałkowicie opróżnić z żywności, oczyścić ipozostawić z uchylonymi drzwiczkami.

  Strona: 5

  5Nie wolno - Używać ostrych przedmiotów, takichjak nóż, czy widelec, do wyjmowaniakostek lodu.Nie wolno - Wkładać do zamrażarki gorącychpotraw. Niech najpierw ostygną.Nie wolno - Wkładać do zamrażarki pełnychbutelek ani zamkniętych puszek zzawartością napojów gazowanych,ponieważ mogą wybuchnąć.Nie wolno - Przechowywać w zamrażarceżadnych substancji trujących lubniebezpiecznych. Zaprojektowana jąwyłącznie do przechowywaniajadalnych produktów żywnościowych.Nie wolno - Przekraczać maksymalnychdozwolonych ilości świeżej żywnościprzechowywanych w zamrażarce.Nie wolno - Podawać dzieciom lodów ani sorbetówprosto z zamrażarki. Niska temperaturamoże spowodować odmrożenie warg.Nie wolno - Zamrażać napojów gazowanych.Nie wolno - Próbować przechowywać mrożonek,które odtajały; należy je zjeść wciągu 24 godzin albo zagotować iponownie zamrozić.Nie wolno - Wyjmować czegokolwiek zzamrażarki wilgotnymi dłońmi.Nie wolno - Zamykać drzwiczek bez uprzedniegozdjęcia pokrywy komory szybkiegozamrażania.Usuwanie problemówJeślizamrażarkapo włączeniuniedziała, sprawdźcie:• Czy wtyczka jest prawidłowo włożona dogniazdka i czy gniazdko jest zasilane prądem.(Aby sprawdzić zasilanie gniazdka, włączcie doniego inne urządzenie).• Czy nie zadziałał bezpiecznik/ nie odłączonozasilania gniazdka/ nie odłączono zasilaniacałego pionu.• Czyprawidłowo nastawiono regulator temperatury.• Czy, jeśli wymieniono dostarczoną fabryczniewtyczkę na przewodzie zasilającym, nowawtyczka została prawidłowo przyłączona.Jeśli mimo tego sprawdzenia zamrażarka nadalnie działa, skontaktujcie się ze sprzedawcą, odktórego ją kupiliście. Prosimy nie zaniedbaćżadnego z tych sprawdzeń, ponieważ jeśli serwisnie wykryje awarii, zostanie pobrana opłata.Zużycie energiiMaksymalną ilość przechowywanych mrożonekmożna osiągnąć nie używając pokrywy półkigórnej oraz bez szuflad umieszczonych wkomorze zamrażania.6. Zalecamy, aby dla zabezpieczenia wysokiejjakości lakieru polerować metalowe częścizamrażarki (tzn. zewnętrzną powierzchniędrzwiczek, boczne ściany szafki) woskiemsilikonowym (do polerowania samochodów).7. Raz do roku należy odkurzaczem usunąćkurz, który zbiera się na sprężarce umieszczonejz tyłu zamrażarki.8. Regularnie sprawdzajcie stan uszczelek wdrzwiczkach aby upewnić się, że nie sązabrudzone okruchami żywności.9. Nie wolno:• czyścić zamrażarki nieodpowiednimi środkami,np. wyrobami na bazie ropy naftowej,• w jakikolwiek sposób poddawać ją działaniuwysokich temperatur,• szorować, skrobać itp. szorstkimi materiałami.10. Należy regularnie usuwać nadmierne osadylodu. Znaczne nagromadzenie lodu zmniejszawydajność pracy zamrażarki.11. Abywyjąćszufladęnależywysunąćjąjaknajdalej,unieśćjejprzód wgórę, a potemcałkiem wyciągnąć.Przenoszenie drzwiczekProsimy postępować w kolejności liczb (Rys. 9)Co trzeba, a czego nie należy robićTrzeba - Z regularną częstotliwością sprawdzaćzawartość zamrażarki.Trzeba - Regularnie czyścić i rozmrażaćzamrażarkę (patrz: „Rozmrażanie”).Trzeba - Przechowywać żywność nie dłużej niżto konieczne i przestrzegać terminówprzydatności do spożycia podanych naopakowaniach.Trzeba - Gotowe mrożonki przechowywać zgodniez instrukcją podaną na opakowaniu.Trzeba - Zawsze wybierać świeżą żywnośćwysokiej jakości i upewniać się przedzamrażaniem, że jest zupełnie czysta.Trzeba - Przygotowywać świeżą żywność dozamrażania w małych porcjach, abyszybko się mroziła.Trzeba - Zawijać mrożonki natychmiast pozakupie i wkładać do zamrażalnikanajprędzej, jak to możliwe.Trzeba - Rozdzielać żywność w komorach iwypełniać kartę zawartości. Umożliwi toszybkie odnalezienie żywności i uniknięcieniepotrzebnego otwierania drzwiczek, cooszczędzi energii elektrycznej.Niewolno- Pozostawiaćdrzwiczkiotwartenadłużej,ponieważpowodujetozwiększeniekosztówużywaniazamrażarkiinadmierneosadzaniesięlodu.

  Strona: 6

  PL Instrukcja użytkowaniaZużycie energii przez chłodziarkę określono przycałkowicie wypełnionej komorze zamrażania i nieużywając pokrywy półki górnej oraz szuflad.Rady praktyczne jak zmniejszyć zużycieenergii elektrycznej1. Upewnij się, że chłodziarka stoi wdobrzewentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła(kuchenka, kaloryfer, itp. ). Jednocześnie chłodziarkapowinna stać tam, gdzie nie będzie narażona nabezpośrednie działanie promieni słonecznych.2. Dbaj o to, aby żywność kupowana w stanieschłodzonym/ zamrożonym wkładać dochłodziarki możliwie najprędzej, zwłaszcza latem.Zaleca się używanie izolowanych termicznie torebdo przenoszenia żywności do domu.3. Zalecamy otwierać drzwiczki najrzadziej, jak tomożliwe.4. Nie należy trzymać drzwiczek otwartych dłużejniż to konieczne i dbać o to, aby po każdymotwarciu starannie je zamykać.Informacja dotycząca odgłosów idrgań, które mogą wystąpić przy pracychłodziarki1. Odgłos ten może się nasilić w trakcie pracy.- Aby utrzymać nastawioną temperaturę, co jakiśczas uruchamia się sprężarka chłodziarki. Odgłossprężarki nasila się, gdy się uruchamia, zaś kiedysię wyłącza może być słychać kliknięcie.- Wydajność i własności użytkowe chłodziarkimogą się zmieniać wraz ze zmianami temperaturyotoczenia. Jest to zupełnie normalne.2. Odgłosy przepływu lub rozpylania płynu.- Odgłosy te powoduje przepływ chłodziwa wobwodzie chłodziarki i są zgodne z zasadą jejdziałania.3. Inne drgania i odgłosy- Pewne odgłosy i drgania może powodować rodzaj ipowierzchnia podłogi, na której stoi chłodziarka.Upewnij się, że podłoga jest równa i płaska oraz żenie ugina się pod ciężarem chłodziarki (jest sztywna).- Kolejnym źródłem odgłosów i drgań mogą byćprzedmioty ustawione na chłodziarce. Należy je zniej zdjąć.Odzysk starego urządzenia chłodniczegoJeżelito urządzenie chłodnicze ma zastąpićurządzenie starsze, to prosimyprzeczytaćuważnieponiżejpodane uwagi. Stare urządzenia chłodniczenie są bezużytecznymiodpadkami; usunięcie ichzgodnie zprzepisamio ochronie środowiskanaturalnegopozwoli na odzyskanie wielu cennychsurowcówwtórnych. Zurządzeniem, którego chcemysię pozbyć należypostąpić wnastępującysposób:• odłączyć je od źródła zasilania;• odciąć kabel zasilania;• wymontować wszelkie zamki drzwiowe abyochronić dzieci przed zatrzaśnięciem się wewnątrz.Zamrażarki zawierają materiały izolacyjne i czynnikichłodnicze, które należy poddać odpowiedniejutylizacji (uzdatnieniu do ponownego użycia).Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący R600a,który spełnia wymogi norm ochrony środowiska.Prosimy dopilnować tego, aby nie uszkodzić obieguchłodniczego i opróżnić z niego czynnik chłodniczyw sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.Odzysk opakowaniaOstrzeżenie!Nie należy trzymać opakowań w zasięgu dzieci.Zabawa ze złożonymi kartonami lub arkuszamiplastykowymi niesie za sobą niebezpieczeństwouduszenia się dziecka. Urządzenie to zostałozapakowane wsposób wystarczającymi na czastransportu. Wszystkie materiałypakunkowe zostaływyprodukowane zgodnie zprzepisami ochronyśrodowiska i dlatego mogą być poddane odzyskowi.Prosimyopomocwochronieśrodowiskanaturalnegoprzezumożliwienieponownegouzdatnianiaodpadówwszędzietam, gdziejestto możliwe.To urządzenie jest oznaczone zgodnie z DyrektywąEuropejską 2002/96/WE oraz polską ustawą ozużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznymsymbolem przekreślonego kontenera na odpady.Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten niemoże być umieszczanyłącznie z innymi odpadamipochodzącymi z gospodarstwa omowego.Użytkownik jest zobowiązanydo oddania goprowadzącym zbieranie zużytego sprzętuelektrycznego i elektronicznego. Prowadzącyzbieranie, wtym lokalne punkty zbiórki, sklepyorazgminne jednostki, tworzą odpowiedni system,umożliwiającyoddanie tego sprzętu. Właściwepostępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia się do uniknięciaszkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiskanaturalnego konsekwencji wynikających zobecnościskładnikówniebezpiecznych orazniewłaściwegoskładowania i przetwarzania takiego sprzętu.W żadnym przypadku nie należysamemu próbowaćnaprawiaćzamrażarkianijej komponentówelektrycznych. Wszelkie naprawywykonywane przezniewykwalifikowane osobysą niebezpieczne dlaużytkownikówimogą spowodowaćutratę gwarancji.6

Instrukcja konserwacji systemu Beko Rfsa210k20w

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji systemu Beko Rfsa210k20w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji systemu Beko Rfsa210k20w